Betrouwbaarheidsperceptie bankiers in de UK

09 november 2014

Uit een niet nader gespecificeerd onderzoek onder Britse volwassenen is een nieuw dieptepunt gesignaleerd als het gaat over hoe betrouwbaar bankiers gevonden worden. Slechts een schamele 21% van de ondervraagden zegt van mening te zijn dat bankiers in hun ogen de waarheid spreken. Hiermee moeten bankiers slechts één andere groep achter zich dulden in deze ´betrouwbaarheidsindex´; namelijk politici die door 18% van de respondenten geloofd worden.
Hoe is het toch gekomen dat slechts één op de vijf Britse volwassenen bankiers nog voor vol aan zien? Heeft dit te maken met de uitkomsten van het door Lawrence Tomlinson gepubliceerde onderzoek naar de stelselmatige ´misdadige praktijken´ van de “Global Restructuring Group – GRG” van de Royal Bank of Scotland? Een onderzoek dat Tomlinson heeft uitgevoerd nota bene op verzoek van de Britse overheid. Volgens een vast stappenplan werden – in de basis – goedlopende bedrijven bij de eerste de beste ´hick-up´ overgeheveld  naar de ziekenboeg van RBS, eufemistisch de Global Restructuring Group genaamd. Verrassend genoeg maakten bedrijven met voldoende waardevolle activa hier een grotere kans op dan ´arme´ ondernemingen. De activa werden in nagenoeg alle gevallen gestript en tegen absolute bodemprijzen doorverkocht aan bijvoorbeeld West Register. Welke laatstgenoemde de activa vervolgens weer, maar nu tegen de hoofdprijs, doorverkocht aan een derde.
U mag hierover binnenkort een uitgebreid artikel van mijn hand verwachten !
Nils P. de HeerPlaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *