Bert Boertje over pensioentoezicht in 2016

24 december 2015

Bert Boertje, sind mei 2015 divisiedirecteur pensioentoezicht bij De Nederlandsche Bank, laat weten dat wat hem betreft voor 2016 het belangrijkste onderwerp van toezicht de financiële opzet van pensioenfondsen zal zijn.
De financiële positie van veel pensioenfondsen is verslechterd, daarom gaat DNB die financiële opzet opnieuw tegen het licht houden en zijn zal daarbij gebruik maken van de informatie uit de nieuwe herstelplannen en de haalbaarheidstoets. DNB gaat bekijken hoe pensioenfondsen omgaan met de huidige lage rente omgeving, hoe ze verwachten hun financiële positie te verbeteren en hoe reëel  die verwachtingen zijn, gezien de hoogte van de premie, de ambitie en het risicoprofiel. Verder gaat DNB beoordelen of ze uitgaan van realistische aannames, of dat de verwachtingen misschien te optimistisch zijn.
Bron: DNB

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *