Belgische maatregelen voor de reis- en evenementensector niet goed ontvangen door Test Aankoop

19 maart 2020

De Federale Minister van economie Nathalie Muylle (zie foto) nam zeer recentelijk enkele drastische maatregelen om de Belgische reissector en evenementensector te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Nathalie Muylle: “De coronacrisis heeft een grote impact op de reissector en de evenementensector. We nemen economische maatregelen om de sectoren doorheen deze moeilijke periode te loodsen. Wanneer een pakketreis geannuleerd wordt, kunnen organisatoren hun klanten een voucher geven voor het volledige bedrag, in plaats van een terugbetaling. De voucher moet minstens een jaar geldig zijn. Organisatoren van evenementen kunnen evenementen naar een latere datum verplaatsen en moeten een klant pas terugbetalen als hij kan aantonen dat hij op de nieuwe datum echt niet kan. Het zijn uitzonderlijke maatregelen die moeten verhinderen dan veel ondernemingen over kop gaan en dat de toekomstige dienstverlening tegenover consumenten in het gedrang komt. Ik kan niet genoeg benadrukken dat deze maatregelen ook in het belang zijn van de consument.” De consumentenorganisatie Test Aankoop is echter niet tevreden met de maatregelen die door de minister zijn genomen.

Door de massale annuleringen, lopen de kosten bij de reissector enorm op. Om de continuïteit van de sector en de dienstverlening voor reizigers te garanderen, nam minister Muylle volgende maatregelen:
* Een tijdelijke afwijking van de verplichting om de reiziger terug te betalen voor geannuleerde pakketreizen, zowel als de annulering uitgaat van de reiziger zelf als van de reisorganisator, op voorwaarde dat de reisorganisator hem een voucher aflevert voor een gelijke geldelijke waarde en die voor minstens één jaar geldig is, waarmee de reiziger een andere pakketreis of reisdiensten kan aankopen.
* Een verplichting tot dekking van de vouchers die als gevolg van de coronacrisis worden uitgereikt, door de insolventieverzekering. Tot nog toe vielen vouchers niet onder de garantieregeling voor de reissector.

In normale omstandigheden voorziet de wetgeving rond pakketreizen dat de consument de overeenkomst met de reisorganisator altijd kan opzeggen. Wanneer de consument daarbij onvermijdbare en buitengewone omstandigheden kan inroepen, is hij geen schadevergoeding verschuldigd. De reiziger heeft dan recht op integrale terugbetaling van alle betaalde bedragen. De reisorganisator kan eveneens een pakketreisovereenkomst opzeggen. Bij onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, moet hij de reis integraal terugbetalen, maar hij is in die omstandigheden geen schadevergoeding verschuldigd.

Evenementensector

Vorige week donderdag besliste de regering om alle culturele, recreatieve en sportieve evenementen af te gelasten tot en met 3 april. Om de continuïteit van de sector en de dienstverlening voor de consument te garanderen, nam minister Muylle de volgende maatregelen:

*Het recht voor de onderneming die een evenement organiseert om tijdelijk niet terug te betalen, wanneer hetzelfde evenement op een latere datum binnen een redelijke termijn wordt georganiseerd.

*Een afwijking van die regel, voor zover de consument kan aantonen dat hij in de onmogelijkheid is om op die datum het evenement bij te wonen ( bijvoorbeeld ziekte, beroepsredenen).

*Een voldoende tijdsbestek om terug te betalen als het evenement niet later kan worden georganiseerd, zodat de terugbetalingen in de tijd kunnen worden gespreid. In normale omstandigheden zijn de regels als volgt: de overmachtssituatie bevrijdt de dienstverstrekker van het nakomen van zijn contractuele verplichtingen. De klant, de andere contracterende partij, is om dezelfde reden bevrijd van zijn contractuele verplichtingen, meer bepaald de betaling. Concreet houdt dit in dat de klant de terugbetaling kan vragen van reeds betaalde sommen. De organisator kan een evenement verplaatsen naar een latere datum, maar de consument kan echter niet verplicht worden het evenement op een alternatieve datum te aanvaarden en heeft in dit geval het recht op de terugbetaling van zijn ticket.

*Deze situatie zou – zonder maatregelen – leiden tot zwaar inkomensverlies en zou heel wat organisaties, van de grote concertorganisatoren tot de kleine theatergezelschappen in ernstige financiële moeilijkheden kunnen brengen.

Reactie van Test Aankoop op het voorstel van de minister

Test Aankoop betreurt de nieuwe door minister Muylle genomen maatregelen. Test Aankoop heeft kennis genomen van de nieuwe maatregelen die minister Muylle heeft uitgewerkt om bij annulering van een reis, zowel door de touroperator als door de reiziger, tijdelijk het uitschrijven van waardebonnen te aanvaarden. Deze vouchers zouden één jaar geldig zijn en door het Garantiefonds worden gedekt. De consumentenorganisatie betreurt het ten zeerste dat zij niet werd geraadpleegd en zij dus niet in staat is geweest om de stem van de consumenten in deze zaak te laten gelden. De reissector wordt uiteraard zeer sterk getroffen door de crisis, maar laten we niet vergeten dat dit ook geldt voor de consumenten. Er is geen objectieve reden waarom zij in dit verband niet zouden worden gehoord.

Test Aankoop is van mening dat andere maatregelen, die minder ingrijpend zijn in verband met de rechten van de consument, overwogen hadden kunnen worden. Reizigers die een terugbetaling wensen, weliswaar met uitstel of een spreiding van de terugbetaling, moeten hier aanspraak op kunnen blijven maken. Als de reisorganisator kan aantonen dat zijn financiële stabiliteit in het gedrang komt, hoeft in dat geval uiteraard niet in onmiddellijke terugbetaling te worden voorzien. Niet alle touroperators zijn even groot en financieel stabiel en er had dan ook een onderscheid moeten worden gemaakt tussen kleine en grote touroperators.

Bovendien verzet Test Aankoop zich tegen de maatregel waarbij organisatoren evenementen kunnen uitstellen tot een latere datum en een klant enkel moeten vergoeden als de klant kan bewijzen dat hij op de nieuwe datum echt niet aanwezig kan zijn. Deze maatregel is uiterst opdringerig en buiten proportie. Er wordt ook geen rekening gehouden met de goede wil van een meerderheid van de burgers die zich in tijden van crisis bereid tonen inspanningen te doen.

Test Aankoop roept eerste minister Sophie Wilmès op om uiterst waakzaam te zijn, zodat de speciale volmachten niet gebruikt kunnen worden om de rechten van de consument te ondermijnen.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *