Banken werken samen aan gedragsregels

19 oktober 2014

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft op 14 oktober het pakket ‘Toekomst gericht bankieren’ gepresenteerd. Hiermee laten de banken zien hoe zij gezamenlijk duurzaam en dienstbaar willen bankieren. Het pakket bestaat uit drie onderdelen:

  1. Een maatschappelijk statuut (waarin de rol van banken in de samenleving en de gedeelde waarden van de sector worden beschreven).
  2. Een nieuwe Code Banken (die goed bestuur binnen iedere bank borgt en waarin principes voor integere en beheerste bedrijfsvoering en principes over goed risicobeleid en de inrichting van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen zijn vastgelegd).
  3. Gedragsregels voor individuele medewerkers (waar staan zij voor staan en waarop zij ze aanspreekbaar.

De AFM noemt het pakket: ‘een stap in de goede richting’. De AFM is met name blij met het tuchtrecht. Dit betekent dat er stellige regels komen waaraan ook consequenties worden ondervonden. AFM: ‘met betrekking tot het beloningsbeleid in de afweging het publieke perspectief en de gevoelens die leven in de maatschappij voldoende worden meegewogen.
Ga voor alle informatie over het pakket ‘Toekomst gericht bankieren’ naar: www.nvb.nl.Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *