Stefan Duchateau

Stefan Duchateau is adviseur bij de Argenta Groep in België en voorzitter van de diverse beleggingsvennootschappen van deze groep. Hij doceert onder andere Portfoliomanagement, Financial engineering, Bank- en Financiewezen en Financieel risicobeheer aan de KU Leuven (Campus Brussel), Security selection, Portefeuillebeheer en beleggingsleer aan de KU Leuven en Financial derivatives en Risicobeheer van financiële instellingen aan de Universiteit van Hasselt. Bij Argenta richt hij zich onder meer op het financieel en risicobeheer, het strategisch beleid en de uitbouw van de beleggingspijler van de bank- en verzekeringsgroep. Dit houdt onder meer de ontwikkeling in van beleggingsproducten en het beheer van beleggingsfondsen. Prof. Dr. Stefan Duchateau studeerde af als handelsingenieur en is doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen.
Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Chinese stormen met orkaankracht

25 augustus 2015

Dat de lokale Chinese beurzen zich in een versnelde neerwaartse spiraal bevinden, is natuurlijk geen nieuws meer. Wat betreft China werden er enkel posities ingenomen in een gespreide, consumptiegerichte, defensieve aandelenportefeuille. Maar de impact van de ontrafeling van de lokale technologiebeurs werpt nu ook een pijnlijke schaduw op de rest van de Aziatische markten en veroorzaakt een tijdelijke scherpe neerwaartse correctie in Europa en de VS. Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Gestoofde peer op Chinese wijze

17 augustus 2015

Er is ons in dit Hemelse Rijk in Azië al meerdere malen iets geserveerd waarvan we de oorsprong, de ingrediënten en de bereidingswijze liever niet kenden. Meestal hebben we het onappetijtelijke goedje maar meteen doorgeslikt. Kwestie van de lokale gastheer niet te beledigen. Men is in die contreien immers nogal gevoelig wat betreft deze materie. Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

De wet van de zwaartekracht

29 juli 2015

Ondanks lovenswaardige inspanningen van Sir Isaac Newton – en de geniale correcties op de theoretische onderbouw door ene Albert Einstein – weten we deze overheersende natuurkracht weliswaar redelijk goed te beschrijven, maar nog steeds niet te verklaren. Het is ons, gewone stervelingen, dan ook vergeven dat we het af en toe wat moeilijk hebben om de impact van de zwaartekracht precies in te schatten en dit zeker na een lange periode tijdens de welke de aandelen- en obligatiekoersen ontsnapt leken te zijn aan deze fundamentele neerwaartse kracht. Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

God en (vooral) klein Pierke

23 juli 2015

Nu Griekenland (even?) niet meer het centrum van het universum blijkt te zijn – en God én klein Pierke (laatstgenoemde hierbij meestal niet gehinderd door enige feitelijke kennis van zaken) er nu hun mening over kwijt hebben kunnen geraken, kunnen we ons terug concentreren op andere contreien. De eurozone, China en de VS zijn tevens van enig belang voor de ontwikkeling van de wereldeconomie en het wel en wee op de internationale aandelen- en obligatiemarkten en verdienen – af en toe – vandaar enige aandacht. Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Give Greece a chance

13 juli 2015

In 490 v.C. liep, volgens een makkelijk te ontkrachten mythe, een (slecht getraind) soldaat van Marathon naar Athene om de blijde mare van de overwinning op de Perzische troepen te melden. Het liep overigens slecht af met Pheudippides want na het uitspreken van zijn historische woorden bezweek hij aan de gevolgen van een zonnesteek. Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Gegokt en gewonnen (maar wat?)

08 juli 2015

Eerst en vooral: Oprechte felicitaties aan het Griekse volk dat terecht trots mag zijn op haar moedige houding. Ook wij hadden verregaande vraagtekens bij de houding van de Europese onderhandelaars: Nadat Griekenland gedurende vijf lange jaren het bittere medicijn van de Eurozone had geslikt en –op een kortstondige heropleving na- enkel nog dieper in de economische ellende was verzonken, insisteerde de Eurogroep op het gebruik van hetzelfde, ondoelmatige recept. Iedere economist had intussen nu wel begrepen dat deze financiële strafexpedities op het Helleense schiereiland de economische en financiële situatie alleen maar verergerden en geen enkel perspectief op verbetering meer boden. Maar “boekhoudkundig” waren de voorstellen van Europa wel in orde … Lees meer…

Lof der Zotheid anno 2015

06 juli 2015

Stefan Duchateau
Het Griekse drama blijft alle aandacht naar zich toetrekken. Deels is dat terecht, want de acute situatie waarin de Griekse bevolking zich bevindt, vraagt op zich om een onmiddellijke, constructieve oplossing. Tegelijk wijst het op de diepere onderliggende problematiek van de eurozone. De deelnemende landen zijn, ondanks 15 jaar samenwerking, nog steeds te heterogeen om van een stabiele groep te mogen spreken. Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Deus ex machina

02 juli 2015

Een onwaarschijnlijke wending in de plot van een verhaal waarbij een schier onmogelijke situatie toch tot een gewenst einde wordt gebracht. De Griekse tragedie kende deze narratieve techniek reeds in de oudheid maar ik dacht altijd dat dit soort plotse wendingen vooral het gevolg was van het gebrek aan inspiratie van de auteurs, waarmee het scenario alsnog in de bepaalde richting kon worden omgebogen. Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Brinkmanship

01 juni 2015

Sommige woorden laat je best onvertaald. Bij iedere poging tot omzetting verlies je immers aan nuance of diepgang waardoor de trefzekerheid van de uitdrukking onnodig wordt uitgehold. Dat geldt bijvoorbeeld voor “Gefundenes Fressen” of “savoir vivre” , terwijl het tot meest typische en geliefde Zuid-Nederlandse woord verkozen “goesting” niets anders is dan het hier door de Spaanse bezetters achtergelaten “gusto”. Uitdrukkingen als “the benefit of hindsight” klinken zo krachtig door dat ze zelfs in hun oorspronkelijke vorm de weg vinden naar onze woordenboeken en officieel als Nederlands erkend worden. Vandaar dat we de term “brinkmanship” onversneden durven te gebruiken om de huidige impasse op Europees vlak te omschrijven, meer bepaald om de enigszins bedenkelijke tactiek te situeren van de diverse onderhandelaars die een uitweg moeten zoeken uit het Griekse schuldendrama. Deze aanpak waarmee men tracht om aan de rand van de afgrond beslissingen af te dwingen, lijkt nog de enige overgebleven onderhandelingstechniek te zijn.  Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Met de fanfare op kop

21 mei 2015

Verdenk ons niet van enige sympathie voor deze activiteit, maar als we toch mee op jacht moeten, dan lijkt het ons niet aan te raden om eerst de fanfare uit te sturen naar het bos. Toch niet als je met een prooi van betekenis huiswaarts wil keren. Toch leek de ECB lange tijd deze strategie te volgen na de lancering van hun QE-programma. Je koopt gewoon massaal alle overheidsobligaties op tegen een vooraf bepaald tempo. Daardoor daalt de rente op deze beleggingen tot nul (of zelfs tot een negatief tarief als het nodig moest blijken). Een dergelijke lage vergoeding drijft de banken dan weg van overheidsobligaties, waardoor kredieten nog het enige rendabele alternatief vormen. Lees meer…