Photo: 18-01-2018, amsterdam, ict recht, Partners Arnoud Engelfriet en Steven Ras foto en copyright leonard faustle

Arnoud Engelfriet: “Wij gaan de juridische markt innoveren en efficiënter maken”

09 september 2021
Kennisbank

Michel Klompmaker

Onlangs spraken we met Arnoud Engelfriet in hartje Amsterdam over legal tech oplossing Lynn Legal. Lynn Legal is eigenlijk een soort kruising tussen een moderne IT onderneming een juridisch adviesbureau. Oprichters Arnoud Engelfriet en Steven Ras (foto van links naar rechts)  zijn ervan overtuigd dat juridische processen intuïtiever en doelmatige ingericht kunnen worden dankzij de toepassing van moderne technologie. Hun lawyerbots hebben al meer dan 14.000 NDA’s gereviewd en sinds begin van dit jaar 2021 al meer dan 1.000 verwerkersovereenkomsten. In totaal zijn meer dan 50.000 juridische problemen gespot en verholpen. We spraken met Arnoud over de achtergrond, het heden en de toekomst.

Lynn is getraind op duizenden documenten en herkent vele variaties met een foutmarge van minder dan vijf procent.  De klanten behouden zelf het overzicht want alle gereviewde documenten zijn beschikbaar via het controlepaneel, inclusief de review-bevindingen. En snel gaat het ook, gemiddeld duur de volledige review één minuut en 20 seconden.  Klanten bepalen zelf de mate van strengheid of toegeeflijkheid, zij zitten zelf aan de knoppen via een playbook, waarbij diverse workflows mogelijk zijn. waarbij ook de koppeling met het Contract Management Systeem van de klant mogelijk is.

Vertel eerst even wie jullie zijn en graag ook wat meer over jullie achtergrond.

Arnoud Engelfriet: “Lynn Legal bv is een zusterorganisatie van het cloud platform voor Legal Tech toepassingen JuriBlox dat we opgericht hebben vanuit het juridische adviesbureau ICTRecht. Al meer dan tien jaar houden we ons bezig met ICT- en internetrecht. Dankzij onze eigen software voor documenten creatie hebben we gelukkig veel erkenning uit de markt. We hebben het zo georganiseerd dat JuriBlox en Lynn Legal zelfstandige entiteiten zijn en zij opereren los van ICTRecht. Wijzelf, dat wil zeggen Steven Ras en ik zijn van huis uit juristen, maar wel met een bijzondere belangstelling voor IT en dat kan niet van elke jurist gezegd worden.”

Graag iets meer over het ‘mission statement’ van de nieuwe onderneming Lynn Legal.

Arnoud Engelfriet: “Wij zijn er al geruime tijd van overtuigd dat juridische processen intuïtiever en efficiënter kunnen worden ingericht. Met die overtuiging hebben we hét Legal Tech platform ontwikkeld. Dit platform lost verschillende problemen op, maar zorgt er vooral voor dat zowel juristen als niet-juristen de benodigde juridische documenten en processen op orde kunnen houden. Met andere woorden wij zijn echte juristen met verstand van techniek. Wij onderkennen als geen ander waar de knelpunten en dus ook de pijn zit als het gaat om juridische documentatie en hoe we deze pijn technisch kunnen wegnemen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat in principe iedereen een juridisch document moet kunnen opstellen. Daarom zorgen we voor begrijpelijke software, zonder moeilijke termen. Wij hanteren daarom het motto “Laat Lynn het standaardwerk doen, dan kunt u doorgaan met de echte juridische uitdagingen”. Onze drijfveer is om de juridische markt te innoveren, contracten automatisch te genereren en contractprocessen efficiënter èn veiliger in te richten.”

Heb je wat concrete voorbeelden van jullie aanpak en voor wie jullie dat doen?

Arnoud Engelfriet: “Kijk, laten we eens kijken naar twee veelvoorkomende overeenkomsten in het zakenleven, de geheimhoudingsovereenkomst en de verwerkersovereenkomst. Het is natuurlijk van de zotte dat een jurist daar een vette rekening voor naar zijn klant gaat sturen, alsof hij /zij dat helemaal vanaf scratch zou moeten uitzoeken, hetgeen natuurlijk niet het geval is. Want wat verschilt de ene geheimhoudingsovereenkomst van de andere? Juist, het zijn details, want in hoofdlijnen zijn ze allemaal hetzelfde. Zo ook de verwerkersovereenkomsten. Dus waarom zou je teveel kostbare tijd daaraan besteden? Waarom zou je veel tijd besteden aan het zoeken naar standaardproblemen als wij als wij dat veel sneller en net zo grondig kunnen doen? Het automatiseren van juridische processen leidt namelijk tot lagere juridische kosten en een hogere arbeidsproductiviteit.”

Dat klinkt logisch en begrijpelijk, maar noem nu eens iets concreets.

Arnoud Engelfriet: “Ik geef graag het voorbeeld van de verwerkersovereenkomst. Deze moet altijd gisteren klaar zijn. Wanneer een FG (Functionaris Gegevensbescherming) hiervoor moet worden ingeschakeld lukt dat niet altijd of wordt het even op de lange baan geschoven. Maar wij kunnen dat dankzij DPALynn geautomatiseerd controleren of zo’n verwerkersovereenkomst wel of niet aan de vereisten van de AVG voldoet. En bovendien met suggesties die komen te staan bij passages die niet kloppen of ontbreken. En dat allemaal ook nog met een gradatie van urgentie. Bijna te mooi om waar te zijn maar via ons is dit een kwestie van enkele minuten klaar. Vandaar dat veel FG’s erg blij zijn met onze tool, omdat het hen veel tijd scheelt.”

Hoe werkt dat dan qua techniek ?

Arnoud Engelfriet: “Onze klanten kunnen Lynn laten werken zoals ze dat zelf willen. Alleen Nederlands recht accepteren, of aansprakelijkheid ver en breed uitstrekken, waarbij boetebedingen altijd standaard zijn opgenomen? Geen probleem: de klant maakt zelf de keuzes en Lynn implementeert ze. Elke keer. Nauwkeurig en juridisch correct. Je kunt onze workflow instellen zoals je wilt. Documenten kunnen worden geüpload via de webinterface, of de klant kan een gemaild contract doorsturen naar Lynn en binnen enkele minuten ontvangt u de beoordeling terug. Een API-verbinding is ook mogelijk. Als een contract niet aan de eisen van de klant voldoet, dan zal Lynn dat identificeren en een tegenvoorstel doen. Daarbij maakt we gebruik van een brede database van best practice clausules, met als doel het tegenvoorstel snel geaccepteerd te krijgen. Dus niet altijd één standaardtekst opleggen, we gaan echt op zoek naar een aanpassing die past bij de huidige tekst. In technische termen is Lynn een boosted trees machine learning ensemble. Zij analyseert woordgroepen op vergelijkbare betekenis, en kan zo gevonden clausules vergelijken met een databank met duizenden alternatieven en varianten. Deze zijn door onze juridische en technische experts handmatig gescreend en geclassificeerd: zeer streng, erg lang, en ga zo maar door. Dit matchen van teksten staat als vakgebied bekend als natural language processing, wat de laatste jaren veel bekendheid heeft gekregen. Door grote innovaties op het gebied van hardware en software is zeer hoge betrouwbaarheid te realiseren bij het identificeren van teksten en het extraheren van relevante informatie. Bij computeranalyse van teksten zijn uiteraard fouten mogelijk. Net zoals bij een menselijke analyse zult u denken, maar een computer analyseert anders. In de kern zoekt onze software naar een passend label om op een clausule te plakken. Dat kan op twee manieren fout gaan: het verkeerde label, of in het geheel geen label omdat er te weinig informatie in de clausule zit. Tegen deze vormen van fouten zijn diverse maatregelen ingebouwd, zoals het weglaten van herkenning met slechte betrouwbaarheid en het middels steekwoorden dubbelchecken van ‘verdachte’ labels. Ook worden periodiek alle gereviewde documenten gecontroleerd om de herkenning nog beter te maken.”

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *