AFM roept turbo-industrie op risico’s te verminderen

23 maart 2020

Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten naar de handel in turbo’s in de periode van 1 juni 2017 tot 1 juli 2018 bleek dat 68 procent van de retail beleggers verlies leed. Gemiddeld verloren beleggers €2.680. Deze uitkomsten zijn zorgwekkend, aldus de AFM en de AFM verwacht dat de turbo-industrie haar verantwoordelijkheid neemt en risico’s voor de belegger vermindert. Men kan zich afvragen wat de schade nu is, nu de volatiliteit op de beurzen enorm is toegenomen. Voor wat betreft haar onderzoek in de periode 2017/2018 keek de AFM naar de resultaten van 3,9 miljoen orders.  

Uit het onderzoek bleek onder andere dat per transactie het gemiddelde rendement negatief was: -€38 (-2,9%). Zoals bekend kunnen hogere hefbomen leiden tot grotere verliezen. Bij hefbomen hoger dan 100 is het gemiddelde rendement per transactie -8,6%. Het percentage beleggers dat verlies lijdt, neemt toe met het aantal transacties per belegger. 88% van de beleggers met meer dan 500 transacties leed verlies. Bij beleggers met minder dan 10 transacties was dat 64%. Turbo’s worden kort aangehouden. 56% van de turbo’s wordt binnen 24 uur verkocht.

Speculeren met een hefboom

Turbo’s (ook wel speeders, sprinters of anders genoemd) zijn hefboomproducten. Beleggers speculeren daarmee op een koersdaling of -stijging van een onderliggende waarde, zoals een aandeel, index of valuta. De onderliggende waarde wordt voor een groot deel gefinancierd met geleend geld. De AFM vroeg de afgelopen jaren nadrukkelijk aandacht voor de risico’s van handelen in turbo’s. De uitkomsten van haar onderzoek bevestigen dat de risico’s voor Retail beleggers groot zijn. De toezichthouder roept daarom de turbo-industrie op om oplossingen voor deze risico’s te delen met de AFM. Dat kan uiterlijk tot 30 april 2020, naar reactieturbo@afm.nl. Partijen kunnen aangeven of zij akkoord gaan met het (anoniem) publiceren ervan. In de tweede helft van 2020 bepaalt de AFM hoe zij vervolg geeft aan haar aanpak van de risico’s van het handelen in turbo’s.

bron: AFM

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *