AFM: Paul Rosenmöller nieuwe voorzitter raad van toezicht

08 juli 2015

Minister Dijsselbloem van Financiën benoemt Paul Rosenmöller met ingang van 15 juli 2015 als nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Annemarie van Gaal, Rob Becker en Bart Koolstra worden benoemd als leden. Waarnemend voorzitter Diana van Everdingen blijft aan als vicevoorzitter. De minister maakte deze benoemingen in een zojuist verschenen Kamerbrief bekend.

Minister Dijsselbloem volgt met zijn benoemingen de voordracht van de waarnemend voorzitter van de raad van toezicht. De diversiteit in kennis en ervaring van de nieuwe leden leidt tot een raad van toezicht die professioneel en kritisch intern toezicht kan bieden over het hele spectrum van het financiële gedragstoezicht. De selectie vond plaats op basis van ‘profielen’ op het gebied van bestuur & politiek, consument & belegger, financiële markten, de financiële sector en financieel-juridische kennis. Het resultaat is een breed samengestelde raad van toezicht die op kritische en opbouwende wijze invulling kan geven aan zijn toezichtstaak.
Toetsing
De vier nieuwe leden zijn allen met een nieuw toetsingskader voor nevenfuncties- en werkzaamheden getoetst voorafgaand aan de benoeming. Dit kader bestaat uit toetsen op geschiktheid en betrouwbaarheid en een uitgebreid onderzoek op het gebied van compliance van nevenfuncties, overige werkzaamheden en financiële belangen. Het toetsingskader is opgesteld in overleg met het ministerie van Financiën.
De AFM opereert in een complex maatschappelijk krachtenveld. De diversiteit in achtergrond van de leden maakt het mogelijk om als team in de volle breedte op het functioneren van het AFM bestuur te kunnen toezien.
Reacties
Waarnemend voorzitter Diana van Everdingen toont zich verheugd over de samenstelling van de Raad van Toezicht. Van Everdingen: “De AFM opereert in een complex maatschappelijk krachtenveld. De diversiteit in achtergrond van de leden maakt het mogelijk om als team in de volle breedte op het functioneren van het AFM bestuur te kunnen toezien.”
AFM bestuursvoorzitter Merel van Vroonhoven ziet uit naar samenwerking met de vernieuwde raad van toezicht. Van Vroonhoven: “In deze nieuwe samenstelling kan de raad van toezicht naast zijn formele toezichtstaak ook een belangrijke bijdrage leveren aan de permanente dialoog tussen de AFM en haar omgeving. De raad van toezicht sluit in dit opzicht aan op andere structurele gremia rond het AFM bestuur zoals het adviserend panel, de commissie Kapitaalmarkten en de commissie Financiële Verslaggeving & Accountancy.”
Nieuwe leden
De nieuwe leden worden per 15 juli benoemd voor een periode van vier jaar.  De heer Rosenmöller wordt benoemd als voorzitter. Hij is nadrukkelijk aangezocht om politiek-bestuurlijke expertise binnen de raad van toezicht te brengen. De heer Rosenmöller heeft een goed gevoel voor maatschappelijke en politiek-bestuurlijke vraagstukken en verhoudingen. Hij was ruim 13 jaar lid van de Tweede Kamer en voorzitter van diverse overheidscommissies. Momenteel is hij voorzitter van de VO-raad, de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs.
Mevrouw Van Gaal wordt benoemd als lid. De afgelopen jaren heeft zij zich ingezet om consumenten weerbaarder te maken op financieel gebied. Zij kent de ‘vraagkant’ van financiële dienstverleners. Door haar ervaring als ondernemer, columnist en programmamaakster heeft zij goed inzicht in de wisselwerking tussen professionele marktpartijen en consumenten/afnemers van financiële producten.
De heer Becker wordt benoemd als lid. Met ervaring als partner bij McKinsey en CFO/voorzitter van verschillende divisies binnen Achmea brengt hij brede kennis van de financiële sector. Bij Achmea was hij onder meer CFO van de pensioendivisie en CEO van Achmea Bank Holding. Vanuit McKinsey heeft hij in binnen- en buitenland gewerkt voor banken, verzekeraars en toezichthouders.
De heer Koolstra wordt benoemd als lid en brengt internationale ervaring als registeraccountant. Daarnaast is hij voormalig forensisch accountant bij de Rijksaccountantsdienst. Als partner van PwC heeft hij internationale ondernemingen geadviseerd. In opdracht van Ahold gaf hij leiding aan het interne onderzoek en de herstructurering van de wereldwijde financiële administratie volgend op het boekhoudschandaal. Binnen de raad van toezicht wordt hij voorzitter van de auditcommissie.
Mevrouw Van Everdingen blijft aan als vicevoorzitter. Zij maakt sinds 2009 deel uit van de raad van toezicht en is in november 2013 voor vier jaar herbenoemd. Naast continuïteit biedt zij vanuit haar achtergrond als voormalig partner en bestuurslid van Stibbe nv financieel-juridische kennis in de raad. Bij Stibbe was zij actief in de praktijk van fusies & overnames en kapitaalmarkttransacties.
bron: AFM
 

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *