AFM komt met position paper over pensioen

24 juni 2016

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft vandaag haar position paper voor een toekomst bestendig pensioenstelsel gepubliceerd, gebaseerd op haar eerdere visie. De AFM vindt drie uitgangspunten van belang voor een nieuw pensioenstelsel.

Deze drie uitgangspunten zijn als volgt:
Een persoonlijke pensioenrekening voor iedere deelnemer
Met een persoonlijke pensioenrekening is eenvoudig duidelijk te maken hoeveel pensioen een deelnemer heeft opgebouwd. Ook kan een deelnemer zijn pensioen makkelijker meenemen bij het wisselen van baan. Dit zorgt voor meer inzicht in de eigen pensioenopbouw en flexibiliteit. Het opbouwen van pensioen vindt nog wel plaats binnen een collectief. Dit maakt het mogelijk om de kosten laag te houden en een aantal risico’s samen op te vangen.
Rekening houden met de verschillen tussen deelnemers
Een persoonlijke pensioenrekening maakt het ook mogelijk om de pensioenopbouw beter aan te laten sluiten op de persoonlijke situatie van de deelnemer. Allereerst door een individueel en afhankelijk van de leeftijd beleggingsbeleid te hanteren, zodat er voor jongeren meer en voor ouderen minder risicovol kan worden belegd. Dit geeft oudere deelnemers meer zekerheid en jongere deelnemers kans op een hoger rendement. De transparantie en flexibiliteit van persoonlijke pensioenrekeningen maken het ook gemakkelijker om toekomstige wijzigingen in het pensioenstelsel door te voeren.
Een goede balans tussen keuzevrijheid en bescherming van de deelnemer
Het is van belang dat de juiste balans wordt gevonden tussen keuzevrijheid en bescherming voor de deelnemer tegen verkeerde keuzes. De verplichting voor werknemers om pensioen op te bouwen moet behouden blijven. Wanneer blijkt dat bepaalde groepen, zoals ZZP-ers, hun oudedagsvoorziening zelf niet voldoende verzorgen, moet onderzocht worden of de verplichting naar deze groepen moet worden uitgebreid. Als de deelnemer keuzevrijheid krijgt, vindt de AFM het belangrijk dat keuzemogelijkheden aansluiten bij wat we weten over het keuzegedrag van mensen. Hierbij is het van belang om te onderzoeken welke zorgplichteisen in een nieuw pensioenstelsel passend zijn.
Tot slot is de AFM is van mening dat er meer aandacht moet komen voor financiële planning die breder is dan uitsluitend de tweede pijler pensioen. Daarom zijn initiatieven die het maken van een financiële planning ondersteunen, zoals mogelijk een verplichte periodieke financiële APK, van grote toegevoegde waarde voor deelnemers.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *