Rob Schotsman

Rob Schotsman

Rob Schotsman is hoogleraar Bank en Verzekeringsleer aan de Universiteit van Amsterdam

Academische standaard voor de compliance professional is absoluut noodzakelijk

11 oktober 2022

Dit is mijn eerste blog voor het Risk & Compliance Platform Europe en die gaat over de functie van de compliance professional, die naar mijn mening toe is aan een grondige opwaardering. Van de compliance professional wordt namelijk steeds meer verwacht. Hij / zij heeft uiteraard als taak om de implementatie te beoordelen van wet- en regelgeving in het beleid en het vervullen van de rol van zogenaamde interne gedragstoezichthouder. Maar er is meer, de compliance professional dient tegenwoordig ook een omgevings- en risicoanalyse te maken en te beoordelen of de onderneming op koers blijft binnen de afgesproken compliance risk appetite. Allerlei zaken komen daarbij om de hoek kijken, zoals de Russische dreiging, de naweeën van corona, de oplopende rente na een periode van extreem lage rentes, de inflatie, klimaatverandering, cyberrisico’s en de impact van nieuwe technologie op de samenleving en organisaties, om maar eens een paar onderwerpen te noemen…

Bij elke voorgenomen besluit toetst compliance of ook het maatschappelijk belang is meegenomen. De perfecte storm maakt ons kwetsbaar, dat merken we heden ten dage nog aan de gevolgen van de bankencrisis uit 2008/ 2009. Hoe zal het nu vergaan? Wordt er weer gereageerd met een versterking van het goed bestuur? Wat we wel weten is dat er na elke crisis weer nieuwe maatregelen genomen worden, die blijvend zijn, met andere woorden een verzwaring van de taken en verantwoordelijkheden van de compliance professional.

Ook de koppeling naar de nieuwe inzichten op het gebied van risk management moeten genoemd worden. Deze hebben impact op het vak van de compliance professional. Het gaat niet langer om sommetjes maken, het gaat erom ervoor te zorgen dat de bedrijfsvoering op orde is, met andere woorden een integrale risicoanalyse.

En dat doet een beroep op de verbeeldingskracht van de compliance professional en daarvoor is een academische standaard absoluut noodzakelijk, waarvan acte.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *