Aandacht voor software

14 november 2018

Henri Hensen
Aandacht voor software. Is dat nodig dan? Tegenwoordig weet iedereen toch wat software is? Ja, het woordje kent iedereen. En bijna alle mensen gebruiken software. Maar daar houdt het vaak dan wel mee op. Terwijl software ten opzichte van andere producten toch echt wel een aantal bijzondere kenmerken heeft. Voor eenieder die direct of indirect verantwoordelijkheid draagt voor het gebruik van software, is kennis over die bijzondere kenmerken en vooral de daaraan verbonden risico’s van belang.

Het gaat nu over software als onderdeel van een informatiesysteem. Over aan software gerelateerde rechtsgebieden en over informatiebeveiliging. Dat laatste is een steeds zwaarder wegende verantwoordelijkheid voor softwaregebruikers en toezichthouders. En door organisaties, misschien met uitzondering van de allergrootste organisaties, geen onderwerp dat met eigen medewerkers onder controle kan worden gebracht. Dan zou je moeten beschikken over softwareontwikkelaars, IT-juristen en IT-auditors. Als dat niet het geval is, moet je al snel denken aan uitbesteden. Dan rijst natuurlijk de vraag, wat wil ik uitbesteden, wat zijn daarvoor de kwaliteitscriteria en hoe selecteer ik een betrouwbare en deskundige partij die levert wat nodig is?
Het gaat daarom over de vaste waarden die in onze samenleving zijn opgebouwd, vaak ook al van vóór het informatietijdperk. Denkt u aan wet- en regelgeving en aan in het informatietijdperk ontstane “best practices”. Maar ook aan nieuwe gespecialiseerde beroepsgroepen zoals de IT-notaris, de IT-jurist en de IT-auditor. En hoe deze dingen met elkaar samenhangen. Wat moet u ervan weten, wat heeft uw organisatie er aan? Software Borg hoopt dat dit artikel bijdraagt aan veiliger informatiesystemen.
De auteur Henri Hensen is beëdigd informaticadeskundige en bestuurder van Software Borg Stichting.
Software Borg is een van de Event Partners op het komende Behavioral Risk Congres in Baarn.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *