30 Mar

CCGPW webinar over Grip op Verbonden Partijen

Webinar van 11.00 - 12.30 uur

Nadat we vorige keer zijn gedoken in de cybersecurity pakken we nu een onderwerp dat soms moeilijk ‘in control’ te houden is, namelijk Verbonden Partijen. Doel van het webinar is om kennis te delen en samen te werken om deze onderdelen meer  ‘in control’ te krijgen. De FAMO, Federatie van Algemene Middelenmanagers bij de Overheid, ondersteunt actief CCGPW. Daarnaast duiken we in de wereld van procesmanagement: Hoe beter je processen, des te minder risico je loopt. Procesoptimalisatie biedt daardoor kansen voor ‘in control’ zijn en leidt in de praktijk ook veelal tot structurele kostenbesparing. Aanmelden via deze link.

30 maart 2023

11.00 Opening en welkom
11.15 uur MLC, Job Mol
neemt ons mee in de wereld van procesoptimalisatie en process mining om de bestaande processen te verbeteren voor meer efficiëntie en effectiviteit.

11.45 uur Risicogestuurd toezicht op Verbonden Partijen? In een tijd van inflatie, stijgende kosten en dalende inkomsten door teruglopende activiteiten bestaat er een grote kans dat Verbonden Partijen in de financiële problemen komen. Hoe onderken je dit vroegtijdig? Samen met de gemeenten Gouda en Haarlem is een model ontwikkeld voor risicogestuurd toezicht op Verbonden Partijen, waarmee je niet achteraf met overschrijdingen wordt geconfronteerd, maar vooraf zicht krijgt en afspraken kunt maken voor bijsturing. Dit model en de werking wordt toegelicht door Geert Haisma.

12.15 Vragen en discussie

12.30 Einde.

Deelname is gratis. Aanmelden via deze link.