Worst Bank Scenario

Hester Bais & Wink Sabée
Verschijningsatum:Juni 2022
Taal:Nederlands
Pages:416
ISBN:9789083148229
Publisher:SaBAIS bv
Prijs:25 euro

Hester Bais en Wink Sabée zijn de auteurs van het boek “Worst Bank Scenario” met als ondertitel “Over netwerkcorruptie en de grootste bankenfraude ooit”. Na de inleiding van dit boek met ruim 400 pagina’s worden de drijfveren van beide auteurs uit de doeken gedaan. Voor Hester Bais, die tien jaar als jurist en compliance officer in de periode vóór 2006 bij een derivaten clearing member van ING werkte en daarna aan de slag ging als advocaat, is het een zaak dat ze slecht tegen onrecht kan. Terloops merkt ze op dat ze procesadvocaat is geworden tegen wil en dank. In 2012 klopte een eerste ondernemer bij Hester aan en zij werd direct geraakt door het grote onrecht dat door de banken werd aangedaan. Het werd een heftige strijd, waarbij volgens Hester de advocaten van de bank alles uit de kast haalden om de rechters op het verkeerde been te zetten. Het schaamteloos graaien van banken bij semipublieke instellingen vond zij niet te bevatten, zoals bij de zorginstellingen die tientallen miljoenen extra moesten betalen aan de bank ten koste van handen aan het bed. Het verhaal van de ontdekte fraude en netwerkcorruptie is door haar meermaals verteld, maar dat is nu vastgelegd in dit boek.

Wink Sabée heeft geen verleden in de bancaire wereld, maar kwam er wel mee in aanraking via onder andere zijn publicatie “Hoera, een hypotheek!” Hij werd toen geconfronteerd met de klassieke uitspraak dat het bij bankieren om vertrouwen gaat en niets anders dan dat. Wink heeft zich niet aan de indruk kunnen onttrekken dat banken dit vertrouwen doelbewust hebben misbruikt, ten gunste van hun eigen winstgevendheid. Vandaar zijn motivatie om met Hester aan de slag te gaan met dit boek.

Deel één van het boek gaat over de verkooppraktijken van banken. Deel twee staat in het teken van de jaren voor de kredietcrisis en de totstandkoming van het bankmodel 2.0. In deel drie wordt ingegaan op het nieuwe verdienmodel: Bankmodel 3.0. Deel 4 begint op pagina 189 en daar wordt de bankenfraude, het Worst Bank Scenario beschreven. De auteurs hebben nauwkeurig de jaarrekeningen onderzocht met behulp van externe experts en zij melden dat in de jaarrekening 2016 van grootbank ING majeure correcties zijn aangebracht uit de twee voorgaande jaren 2014 en 2015 ten bedrage van bijna 186 miljard euro (2014) en ruim 163 miljard euro (2015). Niet alleen bij ING, maar ook bij de andere grootbanken ABN Amro Bank en Rabobank werden correcties aangebracht.

In het vijfde deel dit boek komen de dagboeken van Hester Bais aan de orde uit de periode 2017 – 2021, waarbij onder andere voormalig AFM bestuurder Merel van Vroonhoven aan bod komt.

Deel zes gaat over de rol van de moderne boekhouders van deze wereld, met andere woorden politici, met name Ministers van Financiën en hun topambtenaren, de ECB en hoe er omgegaan wordt met staatsschulden.

De auteurs stellen dat de immense liquiditeitstekorten bij de banken blijvend verborgen zijn gehouden, met hulp van toezichthouders, de Nederlandse Staat en de ECB. Er is hier dus sprake van netwerkcorruptie op grote schaal, waarbij volgens de Hester Bais en Wink Sabée de volgende serieuze rekening op het bordje komt van de toekomstige generaties, de jongeren van nu. Het boek is bepaald geen literair werk, maar laat in de detail zien op een bevlogen manier wat er is misgegaan en nog steeds misgaat als gevolg van het verschijnsel netwerkcorruptie.


Hester Bais

Mr. drs. Hester Bais is advocaat Financieel recht en econoom. Tot 2006 werkte ze in de financiële sector als compliance officer en jurist. Daarna werd ze advocaat. Hester is ook toezichthouder en commissaris. Daarnaast is ze strategisch adviseur Governance, Risk, Compliance & Audit in de financiële wereld en is werkzaam al auteur.

Vanaf 2010 heeft ze haar eigen advocatenkantoor met als naam Bais Legal.


Wink Sabée