Waarheidsvinding

Arthur de Groot
Verschijningsatum:december 2021
Taal:Nederlands
Pages:220
Publisher:In eigen beheer
Prijs:15 euro, exclusief verzendkosten

De auteur, Arthur de Groot is een voormalige partner van Deloitte en hij kan terugkijken om tientallen jaren ervaring op het gebied van financieel forensisch onderzoek. De Groot is ook de initiator geweest en oprichter van het IFFC, het Institute for Financial Crime, een aantal jaren geleden. De bestrijding van financieel economische criminaliteit is een vak apart. Dat bleek andermaal tijdens het International Risk Congress in Brussel, dd 29 april jongstleden georganiseerd door het Risk & Compliance Platform Europe en tijdens de afgelopen Financial Crime Week, door het IFFC georganiseerd.

De conclusie is dat de bestrijding van financieel economische criminaliteit een serieuze aangelegenheid is en dat er nog veel misgaat.  Het blijft een ernstig maatschappelijk probleem dat om een stevige analyses vraagt en concrete oplossingen vereist. De schade is namelijk enorm. Daadkrachtige analyse, bestrijding en oplossingen vragen om een toegewijde beroepsgroep.

Voor de toekomst heeft Arthur de Groot enige tips en wensen. Er zijn goede stappen gezet met de oprichting van het Institute for Financial Crime en het Financieel Expertise Centrum en ook het Fraude Film Festival sinds enige jaren, maar er mag nog best een onsje meer bij op het gebied van verdere centralisatie van de deskundigheid; een ‘instituut voor waarheidsvinding’. De Groot heeft  goede verwachtingen van publiek-private samenwerkingen op dit gebied.

De Groot zou graag willen dat de overheid en bestuurders van de private sector de omvang van financieel economische criminaliteit iets eerlijker onder ogen gaan zien. Hij vertelt over bestuurders die de omvang van het probleem blijkbaar niet onder ogen willen zien. Financiële veiligheid levert immers ook maatschappelijke veiligheid op, aldus De Groot.

De Groot laat ook iets zien van wat hij zelf heeft meegemaakt, zoals onder andere de bonnetjesaffaire van ex-minister en ex-burgemeester Bram Peper. Een andere case was de verbouwing van het hoofdkantoor van UWV in 2003-2004. Of De Groot echt alles uit de doeken doet blijft de vraag, maar het is en blijft lekker lezen. Een interessant boek dus.

Het boek is niet in de boekwinkel te verkrijgen. Bestellen kan via ahmdgt@gmail.com  De prijs is 15 euro, exclusief verzendkosten. De opbrengsten gaan volledig naar het goede doel, zie https://www.2cu.nu  

Arthur de Groot: Waarheidsvinding – Financieel forensisch onderzoek, een vak apart, 2021


Arthur de Groot

Arthur de Groot is sinds 1 juni 2021 met pensioen. Hij was ruim veertig jaar werkzaam op het gebied van fraudeonderzoek. Al forensisch accountant en fraudeonderzoeker heeft hij vele onderzoeken van dichtbij mogen leiden. Hij begon evenwel als assistent-accountant in 1976 bij Moret & Limperg. In 1983 ging hij aan de slag bij de Centrale Recherche Informatiedienst van de politie. Daarna keerde hij terug naar het bedrijfsleven, in eerste instantie bij EY en vanaf 1997 bij Deloitte. Arthur de Groot staat aan de basis van het IFFC, het Institute for Financial Crime in Den Haag en is mede initiatiefnemer van het Fraude Film Festival.