Verandergedrag

Thijs Leenman
Verschijningsatum:18 oktober 2021
Taal:Nederlands
Pages:146
ISBN:ISBN: 9789024443918 | e-book 9789024443925
Publisher:Boom uitgevers Amsterdam
Prijs:25 euro, 19,95 voor e-book

De ondertitel van dit boek van Thijs Leenman is “Hoe je gedragsverandering interactief stimuleert”. Verandering in organisaties heeft namelijk pas kans van slagen als ons gedrag meebeweegt. Gedragsverandering is dan ook de grootste uitdaging waar veel managers voor staan. Thijs Leenman heeft zich verdiept in 50 jaar psychologisch onderzoek, op zoek naar de beste antwoorden. De verrassende inzichten die hij opdeed, zijn nu samengebracht in het boek als een inspirerende en praktische leidraad voor iedereen die een verandertraject in goede banen wil leiden. Verandervraagstukken in organisaties gaan vooral over één ding: gedragsverandering. Gedragsverandering kun je echter niet opleggen. Het moet tijdens verandergesprekken, in interactie, ontstaan. Dat begint bij het vertonen van wat Leenman ‘Effectief Verandergedrag’ noemt: gedrag waarmee je gedragsverandering interactief stimuleert. Het begrip is geïnspireerd op de drie belangrijkste inzichten uit de veranderpsychologie. Die inzichten hebben betrekking op werkrelaties (interactief bouwen aan sterke werkrelaties), verbinding (verbinding tot stand brengen tijdens gesprekken) en interactie (verandertaal stimuleren in de interactie).

Managers die vertrouwen op hun leiderschapsstijl en hun argumenten als belangrijkste tools om het nieuwe gedrag in gang te zetten, komen bedrogen uit, aldus Leenman. Hij laat zien dat gedragsverandering valt of staat met de onderlinge dynamiek. Een sterke werkrelatie, verbinding maken met de ander tijdens verandergesprekken en die ander stimuleren om verandertaal te gebruiken, zijn de belangrijkste elementen in gedragsverandering. Leenman maakt deze veranderprincipes inzichtelijk en reikt de lezer in ieder hoofdstuk de handvatten aan om het Verandergedrag direct toe te passen. Als bonus zit achter in het boek een toolbox met een handig overzicht van alle oefeningen. Zo kan de lezer met de bewezen gedragspsychologie aan de slag om de eigen verandercasus tot een succes te brengen.


Thijs Leenman

Thijs Leenman is organisatiepsycholoog en communicatiedeskundige en verbonden aan The Change Studio als adviseur op het gebied van leiderschap en verandering. Zijn aandacht gaat vooral uit naar onderlinge dynamiek. Thijs wil graag wetenschappelijke inzichten vertalen naar de praktijk van managers.