Toezicht op schikkingsafspraken met rechtspersonen

Ingeborg Braam
Verschijningsatum:21 november 2016
Taal:Nederlands
Pages:194
ISBN:9789088631986
Publisher:Celsus juridische uitgeverij
Prijs:€ 32,50

Schikkingen van het Openbaar Ministerie met bedrijven staan volop in de aandacht en hierbij wordt kritiek niet geschuwd. Zo zouden ondernemingen in staat worden gesteld om vervolging af te kopen; er zou sprake zijn van klassenjustitie. Mogelijk zou een compliance monitor aan deze kritiek tegemoet kunnen komen. Bovendien zou de invoer van een dergelijke monitor goed passen bij de trend om in schikkingen aandacht te besteden aan compliance. Ondernemingen gaan door het verplicht aanstellen van een compliance monitor namelijk een langdurige verplichting aan om daadwerkelijk hun compliance programma en bedrijfscultuur aan te passen om zo verdere misstanden te voorkomen.

In dit boek onderzoekt mr. Ingeborg Braam (associate bij De Brauw Blackstone Westbroek) in hoeverre een compliance monitor als voorwaarde, aanwijzing of straf bij een transactie, voorwaardelijk sepot dan wel strafbeschikking met een rechtspersoon voor een financieel-economisch misdrijf van toegevoegde waarde is voor het OM.

Zij onderzoekt daartoe eerst de handhavingsmogelijkheden waarover het OM nu beschikt wanneer het wil schikken met een rechtspersoon. Vervolgens beschrijft ze wat de aanstelling van een compliance monitor, zowel in theorie als in de dagelijkse juridische praktijk van de Verenigde Staten inhoudt en in hoeverre deze figuur van toegevoegde waarde is voor het Nederlandse strafrecht, gelet op de al bestaande sanctiemodaliteiten. Daarbij gaat zij nadrukkelijk in op de theorie van de Amerikaanse strafrechtgeleerde Antony Duff, waarin communicatie met de dader centraal staat.


Ingeborg Braam

Mr. Ingeborg Braam is associate bij De Brauw Blackstone Westbroek.