Tegenspraak

Peter van Lonkhuyzen
Verschijningsatum:oktober 2015
Taal:Nederlands
Pages:184
ISBN: 9789461261465
Publisher:Haystack, Uitgeverij
Prijs:€ 19,95

Samenvatting

Tegenspraak is lastig en confronterend. Maar je kunt kritiek ook gebruiken om fouten te voorkomen en beter samen te werken. Wie durft? In de luchtvaart, bij de politie en in ziekenhuizen zijn steeds minder mensen bang voor tegenspraak. Bestuurders, managers en professionals hebben er geleerd hoe ze zichzelf en hun organisatie kunnen verbeteren met dwarsliggers. In dit boek boordevol anekdotes en voorbeelden kun je lezen wat je zelf kunt doen om kritiek te accepteren, en te geven. Inclusief spoedcursus Tegenspraak organiseren! Peter van Lonkhuyzen is journalist. Hij schrijft voor uiteenlopende tijdschriften en kranten over management, organisatie, innovatie en technologie. Peter publiceerde eerder het boek ‘Taboe: macht. Waarom chefs in dictators en ondergeschikten in zombies veranderen’.

Recensie(s)

‘Befehl ist Befehl’ is een uitspraak uit oude tijden die duidelijk maakt dat de leider die iets zei, gehoorzaamheid verlangde. Dat hij niet altijd de juiste bevelen gaf, kon hij zich nog veroorloven zolang de gevolgen beperkt waren. Geleidelijk aan zie je in de maatschappij een verandering naar meer samen-optreden om de goede richting te bepalen. Soms is dat nu vanzelfsprekend, zoals bij piloten in een vliegtuig; ook bij de politie is het bij allerlei soorten onderzoek norm om met georganiseerde tegenspraak te werken. Dit boek laat de ontwikkelingen rond tegenspraak en dwarsliggers in de afgelopen decennia zien via een beschrijving van vele feiten. Duidelijk wordt dat tegenspraak opkwam doordat handelen tot dan toe inadequaat was vanuit invalshoeken als: veiligheid die verkeerd ingeschat werd, statuskloof, cultuurverandering, bestuurscrisis. Het komt in dit vlot lezende werk allemaal voor het voetlicht. Helaas blijft er weinig ruimte over voor waar de lezer écht op wacht, namelijk hoe tegenspraak in je eigen organisatie zinvol in te voeren. Daarover gaat het té korte laatste hoofdstuk. Met een bronnenoverzicht.

C.M. Manni


Peter van Lonkhuyzen

Peter van Lonkhuyzen is een succesvolle journalist, gespecialiseerd in transparantie en tegenspraak. In 2015 schreef hij het boek Tegenspraak, hoe je beter wordt van dwarsliggers, en in 2016 het e-book Met Van Manen naar de open cultuur, beide uitgegeven door Haystack. Hij publiceert Tegenspraak.blog en werkt voor uiteenlopende managementpublicaties.

De opmars van de open organisatie is een spectaculair fenomeen. Het zet de verhoudingen in bedrijven en instellingen, en tussen organisaties en hun klanten en partners op hun kop. Openheid is wat zelfsturing, de lerende organisatie, holacratie en andere nieuwe organisatievormen gemeen hebben. Ook traditioneler ingerichte organisaties staan voor de uitdaging transparanter te worden.