Samen Software Beveiligen

Henri Hensen
Verschijningsatum:10 maart 2021
Taal:Nederlands
Pages:72
Publisher:Software Borg Stichting
Prijs:25 euro

Dit boek is niet geschreven vanuit wetenschappelijke invalshoek, maar vanuit de praktijk. Het boek heeft als doel om gebruikers van software meer bewust te maken van de risico’s die zij kunnen lopen. Nagenoeg elke organisatie en / of bedrijf is anno 2021 voor wat betreft administratie en productieprocessen afhankelijk van software. Deze afhankelijkheid van software is op zich al een risico, denk aan uitval als gevolg van een technisch probleem, maar erger nog als gijzelsoftware in het spel is.

De directe belanghebbenden bij software zijn uiteraard de softwareontwikkelaars, in het boek aangeduid als licentiegevers en de gebruikers van software, in het boek aangeduid als licentienemers. Zij hebben beiden belang bij afspraken om de continuïteit van de software te kunnen borgen. Zoals bekend rust er auteursrecht op software. Het auteursrecht op de broncode en de software berust bij de ontwikkelaars. Voor de licentienemers geldt dat hele processen en businessmodellen gebaseerd zijn op de goede werking en continuïteit van software. Reden te meer om daar duidelijke afspraken over te maken, bij voorkeur via een Trusted Third Party.

In het boek gaat het qua hoofdstukkenindeling over de beveiliging van software, de gespecialiseerde uitvoerders, belanghebbenden, de actuele ontwikkelingen en als laatste hoofdstuk vindt u de praktische informatie over continuïteitsregelingen.

Het boek kunt u bestellen via info@softwareborg.nl.


Henri Hensen

Henri Hensen was in 1985 de eerste door een arrondissementsrechtbank Beëdigende Informaticadeskundige in Nederland. In 1987 was hij medeoprichter van de Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen. Als expert werd hij in die tijd regelmatig geraadpleegd door curatoren bij faillissementen van softwarehuizen. Maar al te vaak bleek dat er geen deugdelijke escrow regelingen waren. Daarom richtte hij met enkele notarissen in 1992 de Software Borg Stichting op.