Reflecteren voor commissarissen en toezichthouders

Yvonne Burger & Carla van der Weerdt-Norder
Verschijningsatum:April 2021
Taal:Nederlands
Pages:100
ISBN:978-90-244-3906-5
Publisher:Boom uitgevers Amsterdam
Prijs:29,50

De ondertitel van dit boek is “Praktische handreiking voor een goed gesprek” en dat komt overeen met de hoofdstukindeling. Immers toezicht houden is ook een vak en dat kun je leren. Het vermogen om als toezichthouder of commissaris naar je eigen rol te kijken en te reflecteren is daarbij cruciaal. Het boek is bedoeld voor zowel de startende als de ervaren toezichthouders. Nadenken dus over wat het effect is van zowel de woorden als het gedrag van de toezichthouder zelf op dat van zijn / haar collega’s en op de organisatie. Wordt daarmee het juiste doel bereikt? In het begin wordt ingegaan op de Raad van Commissarissen en Raad van Toezicht als team. Wat maakt deze teams bijzonder? Wat is de rol van de voorzitter? In een volgend hoofdstuk gaat het over de onderstroom binnen deze teams. Welke veelvoorkomende patronen zijn er zichtbaar in communicatie en besluitvorming en wat maakt het lastig om deze te bespreken? In het hoofdstuk daarna komen de praktische handvatten aan bod voor het voeren van een goed gesprek. Daarna volgen er nog twee hoofdstukken, de een over de specifieke de rol van de voorzitter en de andere gaat speciaal over de rol van externe coaching en begeleiding. In het afsluitende hoofdstuk stellen de twee auteurs een andere wijze van (zelf)evaluatie voor, die in lijn is met de voorgaande hoofdstukken.

Het boek kan ook gebruikt worden in het kader van trainingen bij zelfreflectie en zelfevaluatie, daar waar het gaat om toezichthouders en commissarissen.


Yvonne Burger

Yvonne Burger is deeltijdhoogleraar bij de Vrije universiteit Amsterdam en voorzitter van het Center for Executive Coaching. Ze begeleidt raden van bestuur en directieteams in samenwerking- en ontwikkelvraagstukken. Yvonne Burger is onder andere ook lid van de raad van toezicht van Hogeschool Windesheim, lid van het bestuur Nationaal Comité 4/5 mei en bestuurslid van de Vereniging van Toezichthouders Hogescholen.

Ze heeft meer dan twintig jaren ervaring e als politicologe / bestuurskundige voelt ze zich thuis in de top van de publieke sector en maatschappelijke organisaties en vanuit haar professie draagt ze graag bij an het stimuleren van reflectie.


Carla van der Weerdt-Norder

Carla van der Weerdt -Norder is werkzaam bij Triodos Bank als Chief Risk Officer en zij is ook lid van de raad van bestuur. Daarvoor was ze werkzaam bij onder andere ABN Amro bank, Accent Advies en IBM in functies op het gebied van Finance en Risk Management. Zij heeft ook verschillende sessies met raden van commissarissen begeleid.

Sinds 2008 heeft zij verschillenden commissariaten vervuld bij financiële instellingen, een zorgverzekeraar, een woningcorporatie en verschillende hogescholen. Niet onvermeld mag blijven dat ze momenteel ook werkt aan haar proefschrift “Psychologie bij het nemen van risico’s”.