Featured book

Het spiegellabyrint van ondermijning en de Motus-methode

Bob Hoogenboom
Verschijningsatum:maart 2022
Taal:Nederlands
Pages:96
ISBN:978-90-6720-601-3
Publisher:Kerckebosch
Prijs:21,75 euro, inclusief btw

Bob Hoogenboom (Hoogleraar Forensic Business Studies aan Nyenrode Business Universiteit) geeft met zijn nieuwe boek ‘Het spiegellabyrint van ondermijning en de Motus-methode’ handvatten voor verbeteringen in de aanpak van ondermijning. Motus is latijn voor beweging. De Motus-methode wil beweging krijgen in de traditionele manier van informatieverwerking en analyse van de informatie om beter inzicht te krijgen in criminele netwerken. Daarbij onderzocht hij voor het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) Rotterdam de vernieuwende werkwijzen van het vastgoedteam Motus, dat zich specifiek richt op de aanpak van crimineel misbruik van (huur)panden voor onder andere drugs, prostitutie, wapens en witwassen. Motus is een multidisciplinair team vanuit politie, gemeente Rotterdam, RIEC, Openbaar Ministerie en Belastingdienst.  De vernieuwing zit in onder andere het betrekken van burgers, woningcorporaties, makelaars en banken om aan preventie te doen. De auteur gebruikt de beeldspraak van het spiegellabyrint om te wijzen op vertekeningen in de aanpak van ondermijning. Na de bespreking van iedere spiegel volgt een concrete Motus-activiteit gericht op het bijstellen van de spiegels.

De auteur pleit voor een meer toekomstbestendige ondermijningsagenda waarin naast de spreekwoordelijke aanpak van ‘kerels, kilo’s en knaken’, veel meer wordt geïnvesteerd in kennis en kunde, de kwaliteit van informatie en multidisciplinaire samenwerking. In het bijzonder ook met het bedrijfsleven. Deze uitgave biedt een concrete toekomstagenda voor RIEC’s, politie, handhaving, gemeenten, FIOD, Openbaar Ministerie, woningcorporaties, makelaars, notariaat en iedereen betrokken bij een duurzame aanpak van ondermijning.

Bob Hoogenboom: “De aanpak van ondermijning loopt vast in de karrensporen van repressie, onvoldoende innovatie en gebrekkige samenwerking. Er moet meer aandacht komen voor preventie, het opwerpen van barrières en het verhogen van de weerbaarheid van burgers, bedrijven en poortwachters.”


Bob Hoogenboom

Prof. dr. Bob Hoogenboom is hoogleraar Forensic Business Studies aan de Nyenrode Business Universiteit. Hij publiceert en verzorgt onderwijs over corporate governance, fraude-, compliance- en veiligheidsvraagstukken en geeft advies aan publieke en private organisaties belast met toezicht, handhaving en regulering.