Heavy Weather Banking

Rob Wijman
Verschijningsatum:December 2021
Taal:Engels
Pages:272
ISBN:9789461264862
Publisher:Haystack
Prijs:29,50

Heavy Weather Banking is een boek dat niet geschreven is vanuit een wetenschappelijke invalshoek, maar ‘gewoon’ vanuit de praktijk, door een ervaren bankier die jarenlang bij ING Bank gewerkt heeft, voornamelijk in het buitenland. De auteur, Rob Wijman gaf namelijk jarenlang leiding aan de internationale afdelingen restructuring en recovery van de bank. Hij was daarbij verantwoordelijk voor het management van zakelijke kredietproblemen en kwam dus in aanmerking met de vele aspecten van zowel beursgenoteerde bedrijven als de grote familiebedrijven. In zijn eerste boek met als ondertitel “Corporate Debt Restructuring in Times of Crisis” maakt ervaringsdeskundige Rob Wijman de logische vergelijking met ziekenhuizen. “Net als ieder ziekenhuis heeft een bank een afdeling intensive care nodig met voldoende kundig personeel.” Zijn boek is in het Engels en vlot geschreven. Voordat hij aan de slag gaat met 20 verschillende hoofdstukken, te beginnen met “Early warning signals and red flags” tot en met het laatste hoofdstuk getiteld “GCR function and place in the bank organization” maakt hij eerst even aan de lezer duidelijk dat alle statements, ideeën en conclusies in het boek gebaseerd zijn op zijn persoonlijke ervaring en inzichten en geenszins de mening weerspiegelt van zijn voormalige werkgevers, waarvan acte. Hij heeft ook namen en personen van bedrijven naar eigen inzicht veranderd, behalve daar waar het ging om namen van personen en bedrijven die publiekelijk bekend zijn zoals beursgenoteerde ondernemingen en hun topmanagement.

Het eerste doel van de schrijver is om met het boek tools aan te reiken om de juiste kredietbeslissingen te kunnen maken. Daarnaast drukt hij vooral bankiers op het hart om hun klanten beter te leren kennen, in het belang van de klant, maar vooral in het belang van de bank.

Rob gaat in zijn boek in op concrete voorbeelden waar het flink fout ging, zoals het geval was 20 jaar geleden bij Ceteco, onderdeel van Hagemeyer. Daar werd krediet verstrekt van de moeder van Ceteco op basis van omzetcijfers van de Zuid-Amerikaanse dochter, waarbij de omzet geen ‘cash in’ omzet was, maar verkopen op krediet van wit- en bruingoed voor een periode van twee jaar aan de consumenten… U raadt het al.

Hij schrijft ook over zijn ervaringen met geld uitlenen aan Russische banken…” They only repay you, because they know that afterwards they can borrow more…”, over Intrest Rate Swaps, over Aziatische banken, over de bekende credit rating agencies, over de kwaliteit van EBITDA, over fouten in de documentatie bij banken, over creatief boekhouden en fraude, over Enron, over zijn ervaringen in Oost-Europa, conflicten met het management en eigenaren, over geslaagde en mislukte herstructureringen en over de gedragscomponenten van de verschillende stakeholders en de soms bedenkelijke, maar vaak ook nuttige rol van de hedge funds. Kortom meer dan 270 pagina’s nuttige en leerzame stof voor een ieder die het vak van kredietverlening serieus neemt. De auteur gaat in het laatste hoofdstuk nader in op de rol van de GCR functie binnen de bank, waarbij GCR staat voor Global Credit Restructuring, niet te verwarren met GRC, Governance Risk & Compliance.

Wijman wijst in zijn slotwoord op het belang van niet-financiële waarden.


Rob Wijman

Rob Wijman is jarenlang bankier geweest bij ING Bank en gold als een Europees expert op het gebied van herstructurering van zakelijke kredieten. Hij is inmiddels niet meer werkzaam in de bancaire wereld en geeft trainingen en workshops over het omgaan met zakelijke crisissituaties en adviseert ondernemers met financiële problemen.