Handboek compliance in de zorg

Prof. mr. Wilco Oostwouder & Mr. dr. Marc Ph.M. Wiggers
Verschijningsatum:2015
Taal:Nederlands
Pages:374
ISBN:9462510830
Publisher:Uitgeverij Paris
Prijs:€ 59,50

In het ‘Handboek compliance in de zorg’ geven gezaghebbende auteurs vanuit de wetenschap en de praktijk hun visie over de wijze waarop compliance stevig in een zorginstelling kan worden verankerd. In dit Handboek zijn onder meer hoofdstukken gewijd aan ethiek, governance, arbeidsrecht, toezicht, kwaliteit en veiligheid, privacy, mededinging, fraude, financiering en belastingrecht. Diepgaande kennis wordt telkens aangevuld met praktische interviews met kopstukken uit de zorgwereld die bereid zijn geweest om hun ervaringen met de auteurs te delen. Daarbij geeft dit Handboek met bijdragen van compliance officers, concrete inspiratieparagrafen en heldere do’s en don’ts de bouwstenen voor het opstellen van een complianceprogramma. Dit Handboek is daarmee een standaardwerk voor iedereen die zich bezighoudt met compliance in de zorg.


Prof. mr. Wilco Oostwouder

Prof. mr. Wilco Oostwouder: advocaat bij Loyens & Loeff, en daar lid van de praktijkgroep Ondernemingsrecht. Hij is tevens verbonden aan de Universiteit van Utrecht als hoogleraar Bedrijfsfinancieel Recht en de Governance University.


Mr. dr. Marc Ph.M. Wiggers

Mr. dr. Marc Ph.M. Wiggers: werkzaam als advocaat binnen het zorgteam en corporate investigations team van Loyens & Loeff. Wiggers doceert onder meer aan de Universiteit Utrecht, Nyenrode Business Universiteit, de Governance University en de Academie voor Gezondheidsrecht