Compliance in het financieel toezichtrecht

mr. Michel Jurgens & mr. dr. Rogier Stijnen
Verschijningsatum:18 september 2018
Taal:Nederlands
ISBN:9789013146110
Publisher:Wolters Kluwer Nederland B.V.
Prijs:€ 33,02

Zoekt u verdieping binnen het onderwerp compliance? Deze uitgave behandelt niet alleen de compliancefunctie en haar organisatorische inbedding, maar ook de taken en verantwoordelijkheden van de compliance officer. Bovendien wordt het onderwerp zowel vanuit juridisch, cultureel als sociaalpsychologisch perspectief behandeld. Voor iedereen die met compliance-kwesties in aanraking komt. Compliance in het financieel toezichtrecht schetst een helder beeld van de opvattingen over compliance van alle betrokkenen in het financieel toezichtrecht. Denk hierbij aan zowel rechters, advocaten, compliance professionals als toezichthouders. Deze titel behandelt niet alleen de compliancefunctie en de organisatorische inbedding van deze functie, maar ook de taken en verantwoordelijkheden van de compliance officer. Ook wordt aandacht besteed aan de gevolgen van non-compliance, waaronder het bancaire tuchtrecht. Hiernaast is specifieke aandacht besteed aan compliance in de trustsector en de rol van compliance in het financiële strafrecht. De deskundige auteurs, allen werkzaam in de toezichtspraktijk, zijn erin geslaagd het onderwerp toegankelijk te maken voor een brede doelgroep. Ze behandelen een breed aantal onderwerpen en maken hierbij de onderliggende verbanden inzichtelijk. Elke professional die in aanraking komt met compliance-kwesties profiteert dan ook van deze uitgave. Naast de juridische zijde van compliance, wordt het onderwerp ook ruimschoots vanuit cultureel- en sociaalpsychologisch perspectief bekeken. De bundel sluit aan bij actuele ontwikkelingen, waaronder de verdergaande regulering vanuit Europa, zoals de bankenunie en MiFID II. Ook gaat veel aandacht uit naar de aanpassing van de nationale wetgeving inzake meldingen van ongebruikelijke transacties en trustkantoren, en wordt actuele rechtspraak inzake witwassen onder de loep genomen.


mr. Michel Jurgens

Michel Jurgens (1963) is raadsheer bij het Gerechtshof Amsterdam. Hij is daarnaast voorzitter van de Tuchtcommissie Banken. Verder is hij redacteur van Rechtspraak Financieel Recht (RF) en is hij als docent verbonden aan het opleidingscentrum van de rechterlijke macht (SSR) en aan de Europese Rechtsacademie (ERA).


mr. dr. Rogier Stijnen

Senior stajrist rechtbank Rotterdam. Docent (handhaving, financieel toezicht). Redacteur RF – Rechtspraak Financieel Recht. Annotator AB – Rechtspraak Bestuursrecht