Featured book

CDD, Wwft en Sw voor de financiële sector

Frank ’t Hart & Iris Palm
Verschijningsatum:8 maart 2021
Taal:Nederlands
Pages:268
ISBN:978 94 6251-2511
Publisher:Uitgeverij Paris bv
Prijs:52,50

Onder redactionele leiding van Dr. mr. Frank ’t Hart (advocaat, tevens plaatsvervangend rechter en docent) en Mr. drs. Iris Palm-Steyerberg (Afdelingshoofd Toezicht & Wetgeving bij de Nederlandsche Bank) is deel 19 uit de Financieel Juridische Reeks ontstaan als een bundel met bijdragen van diverse auteurs over de poortwachtersfunctie van financiële instellingen. Onderwerpen als acceptatie van klanten, het permanente onderzoek naar bestaande klanten, de SIRA- en risicobeoordeling komen uitgebreid aan bod in dit boek van 268 pagina’s. Uiteraard worden onderwerpen als meldingen van ongebruikelijke transacties behandeld met de daarbij behorende jurisprudentie. Offboarding versus het recht op een betaalrekening en de jurisprudentie daarover krijgt ook veel aandacht. De bundel is echt volledig. Toezicht en handhaving door toezichthouders wordt onder de loep genomen. Actuele onderwerpen zoals UBO’s, PEP’s en onderzoek naar herkomst van vermogen worden uitgebreid behandeld, alsmede de naleving van sanctieregelgeving en de strafrechtelijke aspecten die relevant zijn bij de bestrijding van witwassen door financiële ondernemingen.

Het overzichtsartikel over witwassen is van Mr. Rutger de Doelder, de risicoanalyse met onder andere SIRA is van Dr. Mr. Marije Louisse. Identificatie en verificatie zoals zaken rond de UBO is van Mr. Ad Kuus. De PEP’s (politiek prominente personen) worden behandeld door Mr. Sacha Allertz. Mr. drs. Edwin Weller schreef het hoofdstuk over de zoektocht naar de bron van middelen en het toetsen van transacties. Het onderwerp meldingsplicht ongebruikelijke transacties met bespreking van alle anti-witwasrichtlijnen is van Mr. drs. Laura Stortelder. Dr. mr. Frank ’t Hart schreef het hoofdstuk onder de naam Afscheid nemen doet pijn over CDD, zorgplicht en de beëindiging van een bancaire relatie. Internationale sancties en de gevolgen van de Sanctiewet worden behandeld door Mr. Sacha Allertz, Mr. Eveline Van Rhijn en Mr. Francien Rense. Ir. Simon Lelieveldt CCP gaat nader in op de nieuwe spelers, de aanbieders van crypotomunten. Mr. Hendrik-Jan Biemond schreef het hoofdstuk over de strafrechtelijke aspecten van de Wwft en Mr. Laura Claase schreef het laatste hoofdstuk over toezicht en handhaving.


Frank ’t Hart

Dr. mr. Frank M.A. ’t Hart is oprichter en compagnon van Hart advocaten. Hart advocaten is een gespecialiseerd advocatenkantoor voor financiële ondernemingen en houdt zich uitsluitend bezig met financieel recht. ’t Hart is rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Gelderland. Daarnaast doceert en publiceert hij regelmatig over het financieel recht en is hij redacteur van (juridische) boekenseries en tijdschriften.


Iris Palm

Mr. drs. Iris Palm-Steyerberg is afdelingshoofd bij de divisie Juridische Zaken bij De Nederlandsche Bank (DNB). Voordat zij bij DNB in dienst trad was zij werkzaam bij de Autoriteit Financiële Markten en bij advocatenkantoren Boekel de Nerée en DLA Piper. Iris is tevens als fellow en buiten promovenda verbonden aan het Instituut voor Financieel Recht, onderdeel van het Onderzoekscentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar promotieonderwerp ligt op het terrein van bestuurderstoetsingen in de financiële sector. Daarnaast is Iris bestuurslid bij de Vereniging voor Financieel Recht, docent aan de Grotius Academie en lid van de redactie van de Financieel Juridische Reeks.