Bibob-gids

Frank Rovers & Horst Streck
Verschijningsatum:8 december 2021
Taal:Nederlands
Pages:154
Publisher:In eigen beheer
Prijs:23,95 exclusief btw en exclusief verzendkosten

De Wet Bibob heet voluit ‘Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’. Met de Wet Bibob wil de overheid voorkomen dat een bepaalde vergunning die zij afgeeft wordt misbruikt voor criminele activiteiten. In mei 2021, tijdens een gesprek over een samenwerking tussen de Bibob Academie en Noctua, bleek dat er veel expertise is bij de medewerkers van beide organisaties. Zo ontstond het idee om de kennis te delen en om deze Bibob-gids te schrijven. Deze Bibob-gids is het eerste product van deze samenwerking. Waarom deze praktische handleiding?

Mits goed toegepast en uitgevoerd kan de Wet Bibob een geweldig instrument zijn om georganiseerde criminaliteit en daarmee het gevolg, de ontwrichting van de samenleving, te bestrijden. Deze gids is er met name op gericht om de Bibob-afdeling binnen een organisatie succesvol in te kunnen richten. Daarbij mag het up to date houden niet vergeten worden. Feiten, bronnen en instrumenten zijn op een rij gezet. In Ikea terminologie: het is de Bibob-bouwtekening. Beschreven zijn de achtergronden, het inrichten van het proces, de praktische uitvoering, de beschikbare techniek en het doen van de financiële analyse. Dit wordt gelardeerd met weetjes, nieuws en anekdotes.

Na het lezen van deze gids is het niveau van controle verhoogd en is er bewustwording gecreëerd bij leidinggevenden over de complexiteit van de werkzaamheden van de Bibob-medewerkers en coördinatoren. Met deze Bibob-gids wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit en het voorkomen van de ondermijning van de samenleving.

De twee belangrijkste auteurs van de gids Frank Rovers en Horst Streck staan hiernaast beschreven, maar ook andere auteurs hebben hun inhoudelijke bijdragen geleverd, zoals Ries Kniest, forensisch accountant & financieel Bibob-specialist, Wim Jagtenberg, directeur Digital Forensics bij Digint en Jasper van Ginneken van
Van Ginneken en Partners B.V.


Frank Rovers

Frank Rovers is directeur Frank Rovers Advies/Bibob-Academie. Frank is rechercheur, analist en onderzoeksleider bij de Politie op nationaal en internationaal niveau. Hij is ook Parketvoorlichter bij het Openbaar Ministerie en sectorcoördinator Kanton Rechtbank Roermond. In 2005 heeft hij aan de wieg gestaan bij het opzetten van “de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit”, later het RIEC. Vanaf 2010 is hij actief werkzaam onder de naam Bibob-Academie met het verzorgen van trainingen, beleidsadvies, Bibob-scan’s, Bibob-implementatie, casuïstieke beoordeling en opmaak werkprocessen voor gemeenten en provincies.


Horst Streck

Horst Streck is op dit moment de directeur Noctua. Horst is gestart in de ICT, doorgegroeid naar het leiden en oprichten van een internationaal gaming bedrijf en toen overgestapt naar het onderwijs. Vanaf 2017 is hij terug in de ICT sector. Horst is analytisch ingesteld, creatief en een geboren probleemoplosser, op zoek naar de eenvoud, maar vanuit eenvoud ontstaat disruptie. Zijn professionele interesses zijn gamification, innovatie, communicatie, organisatiestrategie, nieuwe media en ICT. Bibob kwam met de software op zijn pad en daarmee ook de wens om een oplossing te bieden.