BEgrip – Werken met complexiteit voor de publieke professional

Angela Riddering & Herrie Geuzendam
Verschijningsatum:15 september 2021
Taal:Nederlands
ISBN:9789024444144
Publisher:Boom uitgevers Amsterdam
Prijs:€ 29,50

Onze maatschappij maakt momenteel grote transities door. Veranderingen die ons allemaal raken maar de publieke professional in het bijzonder. Afstappen van fossiele brandstof, nieuwe vormen van mobiliteit en de wooncrisis: het zijn complexe vraagstukken die directe impact hebben op het dagelijks werk van publieke professionals. In hun boek BEgrip staan overheidsadviseurs Angela Riddering en Herrie Geuzendam de publieke professional met praktisch advies terzijde bij het succesvol managen van deze complexe opgaven.

Complexiteit omarmen

BEgrip behandelt de grote maatschappelijke vraagstukken waarmee iedereen in de publieke sector te maken krijgt en is het enige boek in Nederland dat ingaat op het ‘hoe’ van deze complexe opgaven. De auteurs laten zien hoe je als professional in elke fase van een complexe opgave het verschil kunt maken en ze bieden daarbij herkenbare casussen en praktische ‘hulplijnen’ die direct toepasbaar zijn. De eerste en cruciale stap is het omarmen van de complexiteit en de onzekerheden die ze met zich meebrengt. Want ‘wegmanagen’ is geen optie, aldus Riddering en Geuzendam. De auteurs gaan uitgebreid in op vragen als: Hoe krijg ik iets voor elkaar? Hoe speel ik in op de verschillende belangen? Hoe ga ik om met het spanningsveld tussen bestuur en politiek?

Framework ‘BEgrip’

Overheden hebben vooral behoefte aan grip op complexe opgaven, zo constateren de auteurs, maar dat is een onmogelijk streven en kan zelfs belemmerend werken. Complexiteit gaat per definitie gepaard met onzekerheid en om daarmee om te kunnen gaan, heb je vooral ‘BEgrip’ nodig. Om de publieke professional daarbij te helpen, ontwikkelden Riddering en Geuzendam het framework voor BEgrip​​​​​​​. Dit model brengt helder in kaart welke stappen publieke professionals in een complexe opgave doorlopen en welke knooppunten daarbij ontstaan. Per knooppunt schetsen ze welke rol je als adviseur, als bedrijfsvoeringsexpert en als businesscontroller bij een overheidsorganisatie kunt vervullen om van de opgave uiteindelijk een succes te maken.


Angela Riddering

Angela Riddering is ontwikkelmanager en adviseur en lid van het Kernteam van PRCS en werkt op hoger managementniveau van overheidsorganisaties. Ze houdt van een ‘mission impossible’, waarbij veel creativiteit nodig is om tot een oplossing te komen. Ze vliegt die dan ook met verve en energie aan. Ze geeft sturing aan ontwikkeltrajecten op verschillende terreinen, van beleid, financiën, control en uitvoering. Dit heeft ze gedaan bij gemeenten als Rotterdam, Gouda, ’s-Hertogenbosch, Zaanstad, Helmond, diverse regionale samenwerkingsverbanden en een enkele provincie (Noord-Brabant). Samen met Frans de Jong schreef ze eerder het boek Veldgids Vertrouwen; alles onder controle?


Herrie Geuzendam

Herrie Geuzendam is adviseur, ontwikkelmanager en partner bij PRCS. Hij wil een bijdrage leveren aan de complexere maatschappelijke vraagstukken van nu en voor morgen. Hij doet dit door zijn ruime ervaring en kennis op het terrein van organisatieontwikkeling, moderne bedrijfsvoering en public control te delen en partijen hiervoor bij elkaar te brengen. Naast zijn eerdere adviespraktijk bij KPMG, BMC en JSConsultancy heeft hij ervaring in management- en controlfuncties bij meerdere overheden.