NL-SEG-EDDM-5AMLD-ComplianceWP-1
LexisNexis

De gevolgen van de Vijfde Anti-witwasrichtlijn (5AMLD)

De Vijfde Anti-witwasrichtlijn (5AMLD) is in juli 2018 in werking getreden. De Europese lidstaten hebben tot 10 januari 2020 de tijd om hun nationale wetgeving aan te passen. Wat zijn de gevolgen van de 5AMLD voor het bedrijfsleven en de adviespraktijken? Allereerst een uitgebreidere definitie van de “meldingsplichtige entiteiten”, zoals ook leveranciers van virtuele valuta!

Daarnaast krijgen meer instanties toegang tot gegevens over het economisch eigendom van fondsen en zullen de lidstaten ervoor moeten zorgen dat bepaalde informatie over het economisch eigendom van relevante commerciële en juridische entiteiten openbaar toegankelijk is, met daarbij de precieze aard en omvang van het economisch eigendom.

Ook worden in de 5AMLD due diligence maatregelen genoemd bij risicolanden.

Download


Please leave this field empty.