Education

duthler-academy1

Driedaagse Speed up course – Business & Legal

Date:18-04-2018
Time:9:00 tot 17:00
Days:3 days
Location:24-1-2018, Den Haag en 6-3-2018, Eindhoven

In deze driedaagse speed up course ligt de nadruk op de formeel-juridische aspecten van gegevensbescherming en privacy. Ook worden de consequenties op het vlak van  governance en compliance vraagstukken behandeld. Na deze driedaagse speed up course heeft u een duidelijk beeld van de verplichtingen vanuit de nationale en Europese wet- en regelgeving. De speed up course kent de afwisseling tussen theorie en praktijk. Dit vindt mede zijn uitwerking door middel van praktijkvoorbeelden en bestaande casussen.

Inhoud en modulen

Deze speed up course hanteert zes modulen uit de post-hbo studie Leergang FG:

A1a: Overzicht huidige privacywetgeving; A1b: De Avg, de nieuwe privacyregels A1c: Overzicht in wetgeving rond beveiliging en identity management B3b: Governance en Compliance B4a: Voorbereid zijn op een datalek C1: Overzicht en inzicht in de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden

De bovengenoemde modules hebben een link naar de omschrijving van de betreffende module.

Startdata 24, 25 en 26 Januari 2018 (Frankenslag 137 in Den Haag) 6, 7 en 8 Maart 2018 (HighTech Campus 9 (Gebouw βèta) in Eindhoven)

algemxeen

CYBER SECURITY FUNDAMENTALS

Date:01-11-2018
Time:09.30 uur - 17.00 uur.
Days:4 days
Location:klassikale opleiding of in-company

Deze 4-daagse Cyber Security training leidt op voor het wereldwijd erkende Cyber Security (CSX) Fundamentals certificaat van ISACA

Cyber Security (CSX) Fundamentals – inhoud training

De Cyber Security (CSX) Fundamentals training bestaat uit 4 dagen en behandelt met name de technische aspecten van Cyber Security. Daarnaast worden de 5 domeinen van het ISACA Cyber Security Fundamentals examen behandeld, t.w.:

Cyber Security concepts Cyber Security architecture principles Security of networks, systems, applications and data Incident response Security implications and adoption of evolving technology

Het Cyber Security (CSX*) Fundamentals lesprogramma sluit aan bij het US NICE Framework dat is ontwikkeld door een internationaal team van Cyber Security professionals. Behandeld worden o.m. onderwerpen als implementatie, risicomanagement, audits en COBIT. Het 4-daagse lesprogramma biedt u concrete kennis en inzicht en een uitstekende voorbereiding op het ISACA Cyber Security (CSX) Fundamentals examen.

*CSX is a registered trademark of ISACA

Lees meer…

Banner Risk & Compliance

Training Investigative Interviewing

Days:2 days
Location:Naar keuze

Goed feitenonderzoek vraagt om goede interviews. How2Ask verzorgt trainingen op het gebied van investigative interviewing. In korte tijd leren wij u om efficiënt te interviewen en effectief informatie te verzamelen. De training zorgt voor standaardisering en professionalisering van uw interviewproces. De mens als informatiebron staat hierbij centraal. Door onze interviewtraining wordt de human error in uw interviewprocessen geminimaliseerd en de hoeveelheid verkregen informatie gemaximaliseerd en de betrouwbaarheid vergroot. De wetenschappelijke kennis over het menselijk geheugen en aangeleerde interviewvaardigheden zijn direct toepasbaar.

Lees meer…