ISO 27701 Lead Implementer Privacy Informatie Management

Datum:23-03-2020
Tijd:09.00 uur - 17.00 uur
Dagen:5 days
Locatie:Nederland

ISO 27701 is een uitbreiding op de ISO 27001 norm voor informatiebeveiliging en is de eerste internationale norm die betrekking heeft op privacy informatie management. In deze 5-daagse training wordt u opgeleid tot ISO 27701 Lead Implementer.

Daar zijn twee trainingsmogelijkheden voor het ISO 27701 Lead Implementer Privacy Informatie Management. Het eerste optie is en 5-daagse klassikale training incl. examen en de tweede optie is en in-company training.

Lees meer…

Anti-Fraude opleiding


Fraude bestrijden en verminderen in uw organisatie. Alle expertise om fraude (risico’s) in uw organisatie te identificeren, te analyseren en te minimaliseren. De topopleiding Anti-Fraude Professional voorziet in een grote behoefte aan expertise op het gebied van in- en externe fraude.

U krijgt alle instrumenten aangereikt om fraude(risico’s) binnen uw organisatie te identificeren, te analyseren en te minimaliseren. Het lesmateriaal is afgestemd op de praktijk van een organisatie en biedt een succesvolle mix van praktijk en theorie.

Voor wie? 

Deze anti-fraude opleiding is al jarenlang dé opleiding in Nederland voor het vermijden en bestrijden van fraude in uw organisatie. In 13 complete lessen leert u alles over het opzetten en implementeren van een anti-fraude programma, over ethiek en integriteit, fraudepreventie en -detectie, fraude onderzoek, digitaal rechercheren, fraude en corruptie, boekhoudfraude, witwassen en de afhandeling van fraude en compliance. De cursus Anti-Fraude Professional is met name ontwikkeld voor functionarissen die zich bezighouden met de aanpak van fraude binnen de eigen organisatie. Deze bedrijven kunnen zowel in de private als in de publieke sector gesitueerd zijn. Wij denken onder meer aan: medewerkers met een fraudeonderzoekstaak, audit- of compliancefunctie, controllers, in- en externe accountants, hoofden administratie, internal auditors, risk managers, insurance managers, in- en externe juridisch adviseurs, belastingadviseurs, (forensisch) accountants, facility managers en security managers.

Fraude in uw organisatie 

Het fraudebegrip in de cursus Anti-Fraude Professional heeft betrekking op interne fraude, fraude ten nadele van derden en fraude met producten en diensten door klanten en anderen. Elk lesdeel van de cursus Anti-Fraude Professional is opgebouwd conform de fraudecirkel, namelijk:

Fraude preventie (prevention) Fraude detectie (detection) Fraude onderzoek (investigation) Fraude maatregelen (response)

Breed en diepgaand inzicht in fraude management 

De docenten hebben zich mede gebaseerd op de eisen die de Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) – de grootste fraudebestrijdingsorganisatie ter wereld – stelt aan de titel Certified Fraud Examiner (CFE). De auteurs staan borg voor een hoog kwaliteitsniveau van de lessen en bieden een breder en diepgaander inzicht in fraude management dan de Amerikaanse certificering u biedt.

PE-punten

De cursus Anti-Fraude Professional is mogelijk relevant voor het behalen van PE-punten bij beroepsorganisaties, zoals de NBA. Hoeveel PE-punten u kunt behalen in het kader van deze cursus, kunt u navragen bij de beroepsorganisatie waarbij u bent aangesloten.

Voordelen van de Anti-Fraude opleiding

Een schriftelijke opleiding heeft tal van voordelen:

De lesstof van deze schriftelijke Anti-Fraude Professional opleiding is vergelijkbaar met de lesstof van een 7-daagse klassikale opleiding. Diverse lessen zijn voorzien van toetsvragen en antwoorden, literatuurverwijzingen, praktijkvoorbeelden en handige checklists. De schriftelijke Anti-Fraude Professional opleiding kost u geen reistijd, geen reiskosten en eventuele verblijfskosten en, belangrijker nog, u bent niet dagen achtereen van kantoor weg. U kunt zelf bepalen waar, wanneer en in welk tempo u studeert. Volgens schattingen kost een schriftelijke cursus u en uw organisatie 40% tot 60% minder dan een klassikale training. Bovendien betaalt u slechts 9% BTW.

Startmogelijkheden 

U kunt direct de opleiding starten, vanuit huis alle lessen volgen en op uw eigen tempo studeren. De Anti-Fraude Professional opleiding gaat maandelijks van start op de datum van uw keuze kunt u de eerste les van de schriftelijke cursus Anti-Fraude opleiding tegemoet zien. Vervolgens sturen wij u elke week een les toe. Aangezien het een schriftelijke cursus betreft, is het ook mogelijk op een ander moment te starten. U kunt uw gewenste datum aangeven op het inschrijfformulier. Voor de bestudering van een lesdeel moet u rekenen op een studieduur van ongeveer 4 uur.  Aan het eind van de cursusperiode ontvangt elke cursist een Certificaat van Deelname.

Online ook te bestuderen 

Wilt u de Anti-Fraude Professional opleiding online bestuderen? Dat kan. Al onze schriftelijke opleidingen zijn beschikbaar in de vorm van digital learning. Wanneer u hiervoor kiest, ontvangt u persoonlijke inloggegevens waarmee u de Anti-Fraude opleiding digitaal kunt bestuderen. Naast toegang tot de digitale leeromgeving (voor de periode van één jaar) ontvangt u de volledige schriftelijke opleiding – in één keer – als praktisch naslagwerk.

Studiemogelijkheden 

Daar zijn twee opties dat uw deze opleiding kan nemen. Optie een is een Schriftelijke cursus bestaande uit 13 omvangrijke lesdelen en optie twee is een in-company training.

Prijs en inschrijven 

De kosten van de schriftelijke cursus Anti-Fraude Professional bedragen € 2.480,- (excl. 9% BTW) per persoon.

Anti-Fraude opleiding, start vanaf uw keuze: € 2.480

Als u zich wilt inschrijven of de brochure wilt aanvragen voor deze Anti-Fraude opleiding , klik dan op deze link: https://www.imf-online.com/partner/riskcompliance/anti-fraude-professional.php

Privacy en Security

Datum:11-06-2020
Tijd:09.30 uur - 17.00 uur
Dagen:3 days
Locatie:Nederland

Met deze 3-daagse Privacy en Security training krijgt u inzicht hoe u een optimaal privacy- en beveiligingsbeleid realiseert en borgt in uw organisatie in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving (zoals de Avg). Er zijn twee mogelijkheden waaruit u kunt kiezen, de 3-daagse klassikale training en de andere mogelijkheid is de in-company training. De nieuwe privacywet (Avg) benadrukt het belang van een goede beveiliging van persoonsgegevens en schrijft voor dat u uw persoonsgegevens moet beveiligen in overeenstemming met de stand van de huidige techniek. De eisen liggen in de wet vast, hoe u er aan kunt voldoen echter niet. De komende jaren zal pas duidelijk worden – door jurisprudentie en uitleg van de Europese toezichthouders – hoe u de wet op dit punt moet interpreteren. Lees meer…

Contract Management (IACCM™) training

Datum:19-03-2020
Tijd:09.00 uur - 17.00 uur
Dagen:3 days
Locatie:Nederland

Deze 3-daagse training (incl. examen) leidt op voor het officiële Contract & Commercial Management Fundamentals certificaat van IACCM™ (International Association for Contract and Commercial Management).

Deze training heeft twee mogelijkheden dat u kunt van kiezen. Optie een is en 3-daagse klassikale training inclusief het IACCM examen en optie twee is en in-company training. Lees meer…

Risk Management – Certified ISO 27005 Risk Manager

Datum:18-05-2020
Tijd:08.45 uur - 16.30 uur
Dagen:3 days
Locatie:Nederland

Deze 3-daagse training (inclusief examen) leidt u op tot Certified Risk Manager op basis van de internationale standaard voor informatiebeveiligings risicomanagement ISO 27005. Er zijn twee trainingsmogelijkheden voor Risk Management – Certified ISO 27005 Risk Manager. De eerste mogelijkheid is de 3-daagse klassikale training inclusief het ISO 27005 Risk Manager examen en de tweede mogelijkheid is een in-company training.

Lees meer…

Cyber Security Audit

Datum:07-09-2020
Tijd:09.30 uur - 17.00 uur
Dagen:3 days
Locatie:Amsterdam

In deze 3-daagse training leert u hoe u een cyber security audit moet uitvoeren. U wordt tevens voorbereid op het wereldwijd erkende Cyber Security Audit Certificate van ISACA. Er zijn twee mogelijkheden voor deze training en certificering. Allereerst is er de 3-daagse klassikale training inclusief voorbereiding op het allernieuwste Cyber Security Audit Certificate van ISACA en de tweede mogelijkheid is een in-company training. Steeds meer organisaties eisen – terecht – dat cyber security in het audit plan wordt opgenomen. De noodzaak voor auditors is dan ook groot om cyber security processen, beleid en tools te (kunnen) auditen om er zeker van te zijn dat de organisatie de juiste en toereikende controls heeft ingebouwd.

Het allernieuwste Cyber Security Audit programma van ISACA voorziet (IT) auditors, IT-, security-, risico- en andere professionals van de kennis die nodig is om een cyber security audit uit te voeren. (IT) auditors leren wat de verantwoordelijkheden van een cyber security auditor zijn en hoe zij een cyber security audit moeten uitvoeren. Security- en IT-professionals worden voorzien van een goed begrip van wat het cyber security audit proces inhoudt. Risicomanagers krijgen in deze training een goed inzicht in welke cyber risico’s het bedrijf loopt en welke risico beperkende maatregelen mogelijk zijn.  Lees meer…

Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Datum:11-06-2020
Tijd:09.30 uur - 17.00 uur
Dagen:2 days
Locatie:Nederland

Waneer en hoe moet u een DPIA uitvoeren? Na 2 dagen gaat u concreet met uw eigen DPIA naar huis conform alle eisen van de nieuwe Europese privacywet (GDPR). U kunt kiezen uit twee trainingsmogelijkheden, allereerst een 2-daagse klassikale training en daarnaast is er de mogelijkheid voor een in-company training. Het Data Protection Impact Assessment (DPIA) is een instrument om vooraf na te kunnen denken over de privacy risico’s van uw dataverwerking. Een DPIA is alleen verplicht als uw dataverwerking waarschijnlijk een hoog privacy risico oplevert. Buiten een aantal omschreven situaties geeft de nieuwe Europese privacywet geen overzicht van dataverwerkingen met een hoog privacy risico. Als (project) verantwoordelijke zult u dus zelf vooraf moeten inschatten of uw gegevensverwerking een hoog privacy risico inhoudt. In de praktijk blijkt dit op veel hindernissen te stuiten. In deze actuele en praktische DPIA training leren wij u wanneer en hoe u een DPIA moet uitvoeren. U gaat concreet met uw eigen DPIA naar huis! 

Ziet u geen mogelijkheden om hoge privacy risico’s te beperken naar aanleiding van een Data Protection Impact Assessment (DPIA), dan bent u verplicht de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in te schakelen voor een bindend advies. Totdat het advies van de AP is verkregen mag u uw project niet verder uitvoeren!  Lees meer…

Cyber Security (CSX) Fundamentals cursus


Deze diepgaande Nederlandstalige Cyber Security cursus leidt op tot het allernieuwste Cyber Security Fundamentals (CSX) certificaat van ISACA. Er zijn drie mogelijkheden, ten eerste de schriftelijke cursus (tevens beschikbaar via digital learning), ten tweede de in-company training en ten derde er is de 4-daagse Cyber Security (CSX) Fundamentals training. Dat Cyber Security van groot belang is voor elke organisatie, zowel profit als non-profit, behoeft eigenlijk geen nadere toelichting. Een doorlopende reeks cyberincidenten, waarvan regelmatig voorbeelden het nieuws halen, bewijst dat de risico’s groot zijn en dat zowel individuele hackers als professioneel georganiseerde cybercriminelen zich constant roeren. De aandacht voor cybercrime en Cyber Security is dan ook groter dan ooit. Voorkomen is beter dan genezen. Met een veilige website, goed opgeleid personeel en een waterdichte IT-infrastructuur houdt u hackers buiten de deur. ISACA – de internationale auditing en IT-security vereniging – heeft daarom een richtlijn uitgebracht die organisaties ondersteunt bij het nemen van maatregelen tegen cybercriminaliteit. Deze richtlijn biedt praktische handvatten voor het implementeren van Cyber Security, die overeenkomen met de eisen van ENISA (het Europees agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging).

Deze actuele Cyber Security cursus biedt veel meer dan enkel een gedegen voorbereiding op het ISACA Cyber Security Fundamentals examen en reikt u concrete kennis, inzicht en vaardigheden aan waarmee u Cyber Security binnen uw eigen organisatie naar een hoger plan tilt. U leert het juiste beveiligingsniveau bepalen, realiseren en borgen. Zo draagt u bij aan het behalen van uw organisatiedoelen.  Lees meer…

ISO 31000 Risicomanagement

Datum:18-03-2020
Dagen:3 days
Locatie:Utrecht

Deze 3-daagse Risk Management training (inclusief ISO 31000 examen) leidt op voor de wereldwijd erkende titel Certified ISO 31000 Risk Management Professional van het Global Institute for Risk Management Standards (G31000). Er zijn twee trainingsmogelijkheden voor het ISO 31000 Risicomanagement. Als eerste optie de 3-daagse klassikale training inclusief ISO 31000 examen en de tweede mogelijkheid is de in-company training.  

ISO 31000 is een internationale richtlijn op het gebied van risicomanagement die een gemeenschappelijk begrippenkader en generiek raamwerk biedt voor het managen van risico’s. ISO 31000 definieert risico als het effect van onzekerheid op het bereiken van doelstellingen, zowel in positieve als in negatieve zin.Daarbij gaat het niet alleen om bedreigingen, maar ook om kansen die van invloed zijn op het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen. De tekst van ISO 31000 is kort en duidelijk. Het kader is gebaseerd op Deming’s Plan–Do–Check–Act cyclus en het proces vertegenwoordigt de internationale best practices in risicobeheer. ISO 31000 is de enige internationaal erkende ISO standaard in risicomanagement.  Lees meer…

Cyber Security (CSX) Fundamentals training

Datum:19-03-2020
Tijd:09.30 uur - 17.00 uur
Dagen:4 days
Locatie:Nederland

Deze 4-daagse Cyber Security training leidt op voor het wereldwijd erkende Cyber Security (CSX) Fundamentals certificaat van ISACA. Voor deze training, zijn er drie mogelijkheden die u kunt kiezen. De eerste mogelijkheid is een 4-daagse klassikale training, de andere mogelijkheid is de Cyber Security (CSX) schriftelijke cursus (tevens beschikbaar via digital learning) en als derde mogelijkheid is er de in-company training. Het Cyber Security (CSX) Fundamentals certificaat is het eerste onderdeel van ISACA’s nieuwe Cyber Security Nexus (CSX) kennis platform. Het platform is opgericht ten behoeve van de professionalisering van Cyber Security professionals wereldwijd. De Cyber Security (CSX) certificeringen zijn gericht op de technische professionalisering van de (Cyber) Security professional en zijn volledig gefocust op technische security kennis en vaardigheden. De Cyber Security (CSX) Fundamentals training is op kennis gebaseerd terwijl de Cyber Security (CSX) Practitioner training op skills gebaseerd is.  Lees meer…