Education

algemxeen

PRIVACY EN DATA PROTECTION IN DE PRAKTIJK

Date:12-09-2018
Time:09.30 uur - 17.00 uur
Days:5 days
Location:klassikale opleiding of In-company

5-daagse Privacy & Data Protection opleiding met stappenplan, praktijkopdrachten en examen

Privacy & Data Protection in de praktijk – kent u uw verantwoordelijkheden?

Vanaf 25 mei 2018 heeft uw organisatie grote en ongekende verantwoordelijkheden in het kader van privacy en gegevensbescherming. U heeft tal van verplichtingen plus de verantwoordelijkheid (accountability) om aan te tonen dat u zich aan de Europese privacywet houdt.

In deze complete en actuele opleiding worden alle eisen waaraan uw organisatie moet voldoen behandeld. Tal van specifieke en complexe onderwerpen op het gebied van privacy en data protection komen aan bod, zoals de rol en taken van de Data Protection Officer (DPO/FG), Data Protection Impact Assessment (DPIA), Big Data, de Meldplicht Datalekken, privacy audits, Privacy by Design (PbD), integratie van het privacybeleid in het informatiebeveiligingsbeleid en tal van andere privacygerelateerde onderwerpen. Er is ruimschoots gelegenheid uw vragen te stellen aan de zeer deskundige docenten.

Lees meer…

algemxeen

CYBER SECURITY FUNDAMENTALS

Date:01-11-2018
Time:09.30 uur - 17.00 uur.
Days:4 days
Location:klassikale opleiding of in-company

Deze 4-daagse Cyber Security training leidt op voor het wereldwijd erkende Cyber Security (CSX) Fundamentals certificaat van ISACA

Cyber Security (CSX) Fundamentals – inhoud training

De Cyber Security (CSX) Fundamentals training bestaat uit 4 dagen en behandelt met name de technische aspecten van Cyber Security. Daarnaast worden de 5 domeinen van het ISACA Cyber Security Fundamentals examen behandeld, t.w.:

Cyber Security concepts Cyber Security architecture principles Security of networks, systems, applications and data Incident response Security implications and adoption of evolving technology

Het Cyber Security (CSX*) Fundamentals lesprogramma sluit aan bij het US NICE Framework dat is ontwikkeld door een internationaal team van Cyber Security professionals. Behandeld worden o.m. onderwerpen als implementatie, risicomanagement, audits en COBIT. Het 4-daagse lesprogramma biedt u concrete kennis en inzicht en een uitstekende voorbereiding op het ISACA Cyber Security (CSX) Fundamentals examen.

*CSX is a registered trademark of ISACA

Lees meer…

algemxeen

COSO 2013

Date:20-06-2018
Time:09.30 uur - 17.30 uur
Days:2 days
Location:klassikale opleiding of In-company

COSO 2013 – trainingsmogelijkheden

Optie 1: 2-daagse klassikale training Optie 2: In-company training

Zie ook ISO 31000 Risicomanagement!

COSO 2013 is vanaf 15 december 2014 verplicht!

Het COSO framework heeft inmiddels een aantal updates ondergaan. De laatste versie van het COSO framework is COSO 2013. COSO 2013 is een volledige update van het COSO 1992 model. Vanaf 15 december 2014 mag niet meer naar het COSO 1992 framework gerefereerd worden, dus feitelijk is COSO 2013 vanaf dan verplicht. Waarschijnlijk zal dit een grote impact hebben op alle interne beheersingsraamwerken, zoals de AIFMD, FIRM en de interpretatie van de ISAE3402 standaard.

Lees meer…

algemxeen

Certified Fraud Examiner (CFE)

Date:21-06-2018
Time:09.30 uur - 17.30 uur
Days:5 days
Location:klassikale opleiding of In-company

Certified Fraud Examiner (CFE) – opleidingsmogelijkheden

Optie 1: 5-daagse klassikale opleiding Optie 2: In-company

Zie ook de schriftelijke cursus Anti-Fraude Professional bestaande uit 13 omvangrijke lesdelen

Het Certified Fraud Examiner (CFE) certificaat wordt wereldwijd erkend

In deze 5-daagse opleiding wordt u opgeleid tot Certified Fraud Examiner (CFE). Het CFE certificaat wordt door tal van vooraanstaande organisaties over de hele wereld gevraagd/geëist. Volgens de beloningsgids voor anti-fraude professionals van 2015/2016 verdienen Certified Fraud Examiners (CFE’s) 23% meer dan hun niet-gecertificeerde collega’s.

Lees meer…

algemeen

Anti-Fraude Professional

Date:21-06-2018
Location:Eigen locatie

Fraude(risico’s) identificeren, analyseren en minimaliseren Deze anti-fraude opleiding is al jarenlang dé opleiding in Nederland voor het vermijden en bestrijden van fraude in uw organisatie. In 13 complete lessen leert u alles over het opzetten en implementeren van een anti-fraude programma, over ethiek en integriteit, fraudepreventie en -detectie, fraude onderzoek, digitaal rechercheren, fraude en corruptie, boekhoudfraude, witwassen en de afhandeling van fraude en compliance. De Anti-Fraude opleiding wordt door cursisten beoordeeld met een 9!

Maatregelen tegen interne maar ook externe fraude worden vaak pas genomen als er iets mis is gegaan. En het gaat vaak mis! Ruim de helft van alle organisaties heeft de afgelopen jaren te maken gehad met fraude. Wist u overigens dat 80% van alle fraude wordt gepleegd door het management en eigen personeel?

Lees meer…

Masterclass Privacy_riskcompliance.nl AAGS

Masterclass Privacy

Date:27-09-2018
Time:16.00 uur -21.00 uur
Days:7 days
Location:De Campus van de Universiteit van Amsterdam

Deze masterclass gaat over privacy en in het bijzonder online privacy en wordt belicht vanuit onder meer juridisch, technisch, ethisch, organisatorisch en consumentenperspectief.

Lees meer…

whitecollaracademy

Anti-Bribery & Corruption Training for Compliance Professionals

Date:14-09-2018
Time:09.30 uur -17.00 uur
Days:7 days
Location:Den Haag

Corruptie en de bestrijding ervan staan in de belangstelling. Talloze bedrijven zijn onderworpen aan hoge boetes en andersoortige sancties die een zeer negatieve impact op hun bedrijfsvoering en reputatie hebben gehad. Megaschikkingen met bedrijven ter zake van omkoping in het buitenland en omkopingszaken tegen individuen, waaronder prominente vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en politiek, haalden headlines in de media. Het is dan ook van belang dat organisaties in elke branche zich bewust zijn van de ernst en impact van (de gevolgen van) corruptieovertredingen. White Collar Academy biedt een anti-corruptie opleiding speciaal ontworpen voor compliance professionals die erop is gericht u van de kennis te voorzien om uw organisatie te laten voldoen aan de huidige (internationale) anti-corruptiewetgeving.

De opleiding, die op 14 september 2018 van start gaat, beslaat in totaal 7 bijeenkomsten van een dag. Iedere twee weken vindt een bijeenkomst plaats. De opleiding wordt afgesloten op 14 december. Deelnemers ontvangen voorafgaand aan iedere bijeenkomst een syllabus met relevante literatuur, wetgeving en jurisprudentie. Naast het doornemen van het materiaal wordt van hen verwacht dat zij ter voorbereiding een huiswerkopdracht inleveren. Tijdens de opleiding staat naast het vergroten van de kennis en kunde op het gebied van anti-corruptie tevens het uitbreiden van netwerken en het uitwisselen van ervaringen centraal. Na afloop van de opleiding wordt een certificaat uitgereikt. Het volgen van de volledige opleiding resulteert in 42 permanente opleidingspunten.

Klik hier meer informatie.

Afbeelding1

COSO ERM 2017

Date:04-10-2018
Time:09.30 uur -16.30 uur
Days:2 days
Location:Midden Nederland

COSO ERM 2017, grote kans dat je deze term de afgelopen maanden bent tegengekomen. Het is het vernieuwde integrale risicomanagementmodel van COSO. Wat zijn de kernpunten en de belangrijkste veranderingen, hoe ga je ermee aan de slag? Hierop krijg je antwoord tijdens deze tweedaagse training van Naris Risk Academy. Je leert alle ins en outs van deze nieuwe integrale risicomanagement standaard en hoe je deze kan toepassen in jouw organisatie. Aan de hand van praktische voorbeelden krijg je inzicht in hoe je omgaat met besluitvorming en cultuurverandering. Het raamwerk ziet namelijk risicomanagement namelijk als iets van de hele organisatie en legt hierdoor nog meer de nadruk op cultuur en de integratie met performance en strategie.

Lees meer…

Banner Risk & Compliance

Training Investigative Interviewing

Days:2 days
Location:Naar keuze

Goed feitenonderzoek vraagt om goede interviews. How2Ask verzorgt trainingen op het gebied van investigative interviewing. In korte tijd leren wij u om efficiënt te interviewen en effectief informatie te verzamelen. De training zorgt voor standaardisering en professionalisering van uw interviewproces. De mens als informatiebron staat hierbij centraal. Door onze interviewtraining wordt de human error in uw interviewprocessen geminimaliseerd en de hoeveelheid verkregen informatie gemaximaliseerd en de betrouwbaarheid vergroot. De wetenschappelijke kennis over het menselijk geheugen en aangeleerde interviewvaardigheden zijn direct toepasbaar.

Lees meer…