Education

Afbeelding1

COSO ERM 2017

Date:31-05-2018
Time:09.30 uur -16.30 uur
Days:2 days
Location:Midden Nederland

COSO ERM 2017, grote kans dat je deze term de afgelopen maanden bent tegengekomen. Het is het vernieuwde integrale risicomanagementmodel van COSO. Wat zijn de kernpunten en de belangrijkste veranderingen, hoe ga je ermee aan de slag? Hierop krijg je antwoord tijdens deze tweedaagse training van Naris Risk Academy. Je leert alle ins en outs van deze nieuwe integrale risicomanagement standaard en hoe je deze kan toepassen in jouw organisatie. Aan de hand van praktische voorbeelden krijg je inzicht in hoe je omgaat met besluitvorming en cultuurverandering. Het raamwerk ziet namelijk risicomanagement namelijk als iets van de hele organisatie en legt hierdoor nog meer de nadruk op cultuur en de integratie met performance en strategie.

Lees meer…

duthler-academy1

Driedaagse Speed up course – Business & Legal

Date:18-04-2018
Time:9:00 tot 17:00
Days:3 days
Location:24-1-2018, Den Haag en 6-3-2018, Eindhoven

In deze driedaagse speed up course ligt de nadruk op de formeel-juridische aspecten van gegevensbescherming en privacy. Ook worden de consequenties op het vlak van  governance en compliance vraagstukken behandeld. Na deze driedaagse speed up course heeft u een duidelijk beeld van de verplichtingen vanuit de nationale en Europese wet- en regelgeving. De speed up course kent de afwisseling tussen theorie en praktijk. Dit vindt mede zijn uitwerking door middel van praktijkvoorbeelden en bestaande casussen.

Inhoud en modulen

Deze speed up course hanteert zes modulen uit de post-hbo studie Leergang FG:

A1a: Overzicht huidige privacywetgeving; A1b: De Avg, de nieuwe privacyregels A1c: Overzicht in wetgeving rond beveiliging en identity management B3b: Governance en Compliance B4a: Voorbereid zijn op een datalek C1: Overzicht en inzicht in de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden

De bovengenoemde modules hebben een link naar de omschrijving van de betreffende module.

Startdata 24, 25 en 26 Januari 2018 (Frankenslag 137 in Den Haag) 6, 7 en 8 Maart 2018 (HighTech Campus 9 (Gebouw βèta) in Eindhoven)

duthler-academy1

Leergang Functionaris Gegevensbescherming – tweejarige opleiding op post-hbo niveau

Date:12-04-2018
Location:Eindhoven

De Leergang FG is oorspronkelijk ontwikkeld als interne opleiding voor medewerkers van Duthler Associates. Of medewerkers cliënten nu adviseren of bij hen zelf aan de slag gaan als FG, Duthler Associates wilde zeker stellen dat zij hoe dan ook over een degelijke kennisbasis beschikken die getoetst wordt en waarover verantwoording wordt afgelegd. Omdat ook andere organisaties steeds meer behoefte kregen aan vakkennis en professioneel opgeleide FG’s, is de leergang ook opengesteld voor externen. Een specifieke vooropleiding is niet vereist. Wel vinden wij nieuwsgierigheid en enthousiasme een absolute voorwaarde.

Lees meer…

duthler-academy1

Leergang Functionaris Gegevensbescherming – tweejarige opleiding op post-hbo niveau

Date:20-04-2018
Location:Den Haag

De Leergang FG is oorspronkelijk ontwikkeld als interne opleiding voor medewerkers van Duthler Associates. Of medewerkers cliënten nu adviseren of bij hen zelf aan de slag gaan als FG, Duthler Associates wilde zeker stellen dat zij hoe dan ook over een degelijke kennisbasis beschikken die getoetst wordt en waarover verantwoording wordt afgelegd. Omdat ook andere organisaties steeds meer behoefte kregen aan vakkennis en professioneel opgeleide FG’s, is de leergang ook opengesteld voor externen. Een specifieke vooropleiding is niet vereist. Wel vinden wij nieuwsgierigheid en enthousiasme een absolute voorwaarde.

Lees meer…

grid-verfijn-1reva

Examentraining Certified Fraud Examiner

Date:24-05-2018
Time:16.00-20.30
Days:6 days
Location:Fortress Academy in Naarden

Fraude en fraudebestrijding zijn belangrijke thema’s binnen zowel publieke als private organisaties. De impact van fraude wordt steeds groter en nieuwe vormen van fraude worden dagelijks uitgevonden. Bedrijven en organisaties zijn zich meer bewust van de gevolgen ervan en zoeken naar manieren om de risico’s in te perken. Het inrichten van fraudebestendige organisaties en structuren, het detecteren van fraudes in een vroeg stadium en het professioneel kunnen uitvoeren van fraudeonderzoeken is steeds belangrijker.

Lees meer…

Banner Risk & Compliance

Training Investigative Interviewing

Days:2 days
Location:Naar keuze

Goed feitenonderzoek vraagt om goede interviews. How2Ask verzorgt trainingen op het gebied van investigative interviewing. In korte tijd leren wij u om efficiënt te interviewen en effectief informatie te verzamelen. De training zorgt voor standaardisering en professionalisering van uw interviewproces. De mens als informatiebron staat hierbij centraal. Door onze interviewtraining wordt de human error in uw interviewprocessen geminimaliseerd en de hoeveelheid verkregen informatie gemaximaliseerd en de betrouwbaarheid vergroot. De wetenschappelijke kennis over het menselijk geheugen en aangeleerde interviewvaardigheden zijn direct toepasbaar.

Lees meer…