Whitepaper

 

Het Stimuleringskader Integere Organisatie

19 oktober 2015

Voor bedrijven en instellingen is een nuttig model beschikbaar om de kwaliteit van integriteitsmanagement te bevorderen en valideren. Dit model is in onafhankelijk beheer gegeven aan de Stichting Stimuleringskader Integere Organisatie (sSIO) onder voorzitterschap van Mr. A.W.H. Docters van Leeuwen, voormalig bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten. Stichting SIO draagt zorg voor promotie en ondersteuning van toepassing van dit model door het delen van inzichten en ervaringen, het opleiden en begeleiden van professionals en het bieden van de mogelijkheid van certificering.

Het belang van toepassing van het Stimuleringskader Integere Organisatie als inspiratiebron en meetinstrument in de praktijk wordt ook door de overheid onderkend en heeft geleid tot toekenning van een startsubsidie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De recente publicatie op haar website van DNB van ‘De Integriteitrisicoanalyse, meer waar dat moet, minder waar dat kan’ illustreert het belang van systematische en betekenisvolle beoordeling van integriteitsrisico’s in organisaties en de noodzaak van het maken van een verbeterslag op dit gebied door onder toezicht staande instellingen. SIO helpt bedrijven en instellingen hierbij op weg.

Het eerste hoofdstuk van de publicatie ‘Het Stimuleringskader Integere Organisatie, een ontwikkelmodel voor organisatie-integriteit’ (2014, 2e druk) is voor bezoekers van het Risk & Compliance Platform Europe beschikbaar gesteld als White Paper.

Voor meer informatie, zie: www.stichtingsio.nl.

Download