Whitepaper

Validata Group

Het screenen van personeel: waar begin je?

09 mei 2016

Integriteit speelt een belangrijke rol bij het aannemen van nieuw personeel. Als dat vanaf het begin goed geborgd is leidt dat tot minder fraude. Vaak wordt er te laat overgegaan tot het structureel screenen van personeel omdat er iets fout is gegaan, of omdat het opeens moet, zoals in de financiële sector op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Ook in andere sectoren zoals in de logistiek en in de zorg (met sinds begin dit jaar de “vergewisplicht”) wordt screening van nieuw personeel nu vooraf wettelijk opgelegd.

Steeds vaker wordt echter als gevolg van het eigen risicobeleid de bewuste keuze gemaakt om over te gaan tot structurele screening van nieuw personeel.

In deze whitepaper geeft de auteur Harm Voogt een vijftal tips voor een optimaal screeningsproces.

Download