Risk & Compliance TV

Interview Manuel van Vlaanderen van Knab Bank over SIRA

10 juli 2017

Manuel van Vlaanderen, Senior Operational Risk Manager van Knab Bank, zoals bekend onderdeel van Aegon, werd geïnterviewd naar aanleiding van zijn casestudy tijdens het Risk & Compliance Jaarcongres 2017 over de de praktische uitrol van SIRA gericht op transactiemonitoring bij deze financiële instelling, in casu Knab Bank. Het interview werd afgenomen door Dina-Perla Portnaar van Risk Compliance TV.