Risk & Compliance TV

Interview met Jan van Vulpen, Head of Compliance van PGGM

19 september 2017

Zoals bekend zal op 25 mei 2018 de Europese verordening van kracht worden inzake de verwerking van persoonsgegevens. We spraken daarover met Jan van Vulpen, Head of Compliance bij PGGM. PGGM houdt zich bezig met pensioenuitvoering, dat is haar core business.  De klanten van PGGM zijn pensioenfondsen en hun deelnemers, in totaal zo’n 2,8 miljoen Nederlanders. Van Vulpen laat zich uit over het takenpakket van de FG (Functionaris Gegevensbescherming) binnen een grote organisatie als PGGM en over de verhouding naar de toezichthouders. Compliance gaat over de integriteit en het aantoonbaar naleven van wetten en regels. Dit raakt de kern van PGGM. Het is het fundament onder het vertrouwen dat PGGM ontvangt van haar klanten, aldus Jan van Vulpen.