Henri Hensen

Henri was in 1985 de eerste door een arrondissementsrechtbank beëdigde informaticadeskundige in Nederland. In die hoedanigheid schreef hij veel deskundigenberichten over mislukte automatiseringsprojecten. Henri was in 1987 medeoprichter van de Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen en werd door curatoren geraadpleegd bij faillissementen van softwarehuizen. In veel gevallen bleken er geen deugdelijke escrowregelingen te zijn, daarom richtte hij samen met een aantal notarissen in 1992 de Software Borg Stichting op. Deze stichting houdt zich bezig met software escrow waarbij de broncodes van software op gecontroleerde wijze worden gedeponeerd bij een KNB-geaccrediteerde IT-notaris. Zij zorgt voor alle technische details van de broncode en fungeert daardoor als technisch expertise centrum voor IT-notarissen op het gebied van software escrow.
Henri Hensen

Henri Hensen

Beëdigd informaticadeskundige en bestuurder Software Borg Stichting

Voorbereid op morgen of nog worstelen met gisteren?

24 december 2019
Kennisbank

Ik heb zojuist weer een boek gelezen over bedrijfsvoering in de 21ste eeuw. Geschreven voor leiders in het digitale tijdperk.(*) Hebben we hier wel behoefte aan? Het is maar hoe je het bekijkt. We leven vandaag al volop in het digitale tijdperk. En we worstelen elke dag nog met de informatietechnologie die ons overdonderd heeft. Gewoon inclusief de aan technologische vooruitgang gekoppelde nadelen. Vandaag de dag worstelen we ook nog met het grote succes van het automobiel. Maar dat succes is wel ontstaan door de belanghebbende industrie. Vrijheid blijheid. De nadelen zien we later wel. Met de informatie technologie is net zo iets aan de hand (de technology push). Ook in het genoemde boek worden weer allerlei grootse vergezichten opgeroepen mede gebaseerd op kunstmatige intelligentie (A.I.). Maar waar staan we vandaag de dag eigenlijk met ons begrip voor en inzicht in de gewenste maar vooral ongewenste effecten van informatietechnologie? Hebben we de maatschappelijke gevolgen wel echt onder controle?  Lees meer…

Henri Hensen

Henri Hensen

Beëdigd informaticadeskundige en bestuurder Software Borg Stichting

Software en onzin

22 november 2019

Helaas, het komt voor. Het is belangrijk om de beschikbaarheid van software goed te regelen. De noodzaak daarvoor is groot, sommige bedachte oplossingen zijn onzinnig. Als informatiesystemen uitvallen omdat de software niet meer (goed) werkt ontstaat schade en kan niet worden voldaan aan de wet- en regelgeving die op informatiesystemen rust. Denk bijvoorbeeld aan bewaarplichten van gegevens (en het leesbaar/bruikbaar houden daarvan) en vergeetplichten (AVG). Nu kan het beschikbaar houden van software met de mogelijkheid het te kunnen onderhouden niet geregeld worden door de softwarebranche zelf. Softwarebedrijven kunnen zichzelf nu eenmaal niet beschermen tegen alle risico’s die zich kunnen voordoen in de levensloop van een softwarebedrijf of in de levensloop van een broncode. De broncode is niet alleen het belangrijkste bezit van een softwarebedrijf, maar ook de basis voor onderhoud en doorontwikkeling van een softwareprogramma dat in digitale vorm in een informatiesysteem functioneert. Lees meer…

Henri Hensen

Henri Hensen

Beëdigd informaticadeskundige en bestuurder Software Borg Stichting

Compliancy, niemandsland?

31 oktober 2019

Op informatiesystemen en de daarin functionerende software en vastgelegde gegevens, rust steeds meer wet- en regelgeving. De eigenaar van het informatiesysteem moet daaraan voldoen, omdat anders boetes, bedrijfs- en reputatieschade dreigen. Hij moet compliant zijn. Maar wie helpt de eigenaar van het informatiesysteem? Want voor een effectieve en steeds actuele hulp heb je eigenlijk een team van deskundigen nodig ten minste bestaande uit een IT-jurist, een IT-auditor, een IT-notaris en softwarespecialisten. Compliancy is geen onderwerp voor alleen advies, het is een onderwerp voor oplossingen. Daar komt bij dat voor een echt sluitende oplossing kennis en inzage van de broncode van de gebruikte software een groot voordeel kan zijn. Wat wordt precies vastgelegd in het informatiesysteem en hoe wordt het bewerkt? Daar heeft bijna geen softwaregebruiker volledig zicht op. Lees meer…

Henri Hensen

Henri Hensen

Beëdigd informaticadeskundige en bestuurder Software Borg Stichting

Software, een ijsberg

02 oktober 2019

Iedereen weet, dat het grootste deel van een ijsberg onder water zit (Titanic). Ook bij software zijn tal van aspecten onzichtbaar. Dat maakt het voor beheerders van informatiesystemen, bestuurders en toezichthouders een lastige uitdaging daar verantwoordelijkheid voor te dragen. In deze eerste column van mijn hand zal geen poging gedaan worden alle onzichtbare aspecten te benoemen, maar voor een goed begrip helpen enkele voorbeelden wel. Zo is software slechts één van de vijf onderdelen waar een informatiesysteem uit bestaat: Hardware, software, gebruikers, gegevens en procedures. Uit deze eenvoudige waarheid kunnen veel lessen worden getrokken met betrekking tot de onzichtbare aspecten van software. Bijvoorbeeld het verband tussen hardware (en de daarin aanwezige software zoals het operating system) en de gebruikerssoftware. Lees meer…