22 Feb

Zijn Belgische klokkenluiders nu al beschermd conform de nieuwe Europese regels?

Webinar van 11.00 - 12.30 uur

 

België heeft de deadline voor de omzetting van de EU richtlijn van 17 december 2021 niet gehaald. Als gevolg hiervan zitten we in een situatie waarbij de regels niet afdwingbaar zijn ten opzichte van de Belgische organisaties/werkgevers, terwijl ze wel kunnen afgedwongen worden door klokkenluiders. Volgens een recent artikel in Trends kunnen klokkenluiders zich nu al beroepen op het Europese recht voor de arbeidsrechtbanken om naast een opzegvergoeding ook een bijkomende vergoeding te vragen. Echter moet volgens Linklaters niet de werkgever, maar de Belgische staat dan dat bijkomende bedrag betalen, omdat die in gebreke is gebleven.

Aangezien het toepassingsgebied van het Belgische voorontwerp bijna een kopie is van de Europese Richtlijn stelt zich de vraag of het in deze omstandigheden niet beter is voor Belgische werkgevers om zich nu al in regel te stellen. Wellicht dat de nationale wetgeving er pas zal komen tegen het einde van het tweede kwartaal. Maar wat te doen in die tussentijd?

Volgens een recent artikel in De Tijd kunnen melders aan de Federale Ombudsman gerust zijn. Bij het Centrum Integriteit van de Federale Ombudsman is de EU richtlijn al van toepassing sinds 17 december 2021, wat de federale overheid betreft.

Op dinsdag 22 februari 2022 van 11.00 – 12.30 uur wordt er in samenwerking met de Federale Ombudsman en Simmons&Simmons een webinar hierover georganiseerd.

U kunt daaraan gratis deelnemen via https://lnkd.in/eBVjuvMH