05 Feb

Vechtdal Wonen: CCC bijeenkomst over Auditplan WoCo’s 2020/2021 en datakwaliteit als voorwaarde voor een duurzaam bedrijfsmodel

Vechtdal Wonen, Ommen

CCC komt naar u toe! Op woensdag 5 februari 2020 zal bij Vechtdal Wonen in Ommen de interactieve CCC bijeenkomst plaatsvinden. De bijeenkomst begint met een broodjeslunch tegen 12.00 uur en wordt afgesloten om 16.00 uur..

Eerst zal worden teruggekeken op het voorbeeld auditplan dat begin december 2018 tijdens de CCC-bijeenkomst werd gepresenteerd. Welke resultaten leverde dat op? Vervolgens gaan Piet Klop en Cosmo Schuurmans in op het speciaal te ontwikkelen Auditplan voor WoCo’s.

Marc Eggermont (interim-bestuurder van WSG) zal als redacteur voor de NBA de publieke managementletter voor woningcorporaties bespreken met de groep. In het bijzonder zal hij ingaan op het belang van data en datakwaliteit bij het duurzaam exploitatiemodel dat hij momenteel ontwikkelt met Johan Conijn. Het risicogebied ‘portefeuille strategie’ vormt de pijler van het beoordelingsonderwerp  ‘bedrijfsmodel ‘. Daarmee laat de corporatie zien hoe zij op lange termijn haar volkshuisvestelijke doelstellingen wil bereiken op het gebied van beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit, inclusief duurzaamheid.

Vechtdal Wonen zal bij monde van haar bestuurder Martijn Rink ingaan op de toegevoegde waarde van de audit van soft controls bij Vechtdal Wonen. Geert Haisma, kerndocent risicomanagement van Twente Universiteit zal specifiek ingaan op nieuwe risicomodellen voor WoCo’s.

Na de pauze levert wetenschapper Hans Veltman zijn bijdrage over het speciaal voor de WoCo’s opgezette Alignment onderzoek, waarbij de WoCo’s ook hun eigen vragen kunnen inbrengen. Het onderzoek is volstrekt anoniem.

Daarna spreekt Marc Eggermont over de publieke managementletter en het belang van datakwaliteit. Als laatste topic komt het op maat te maken Auditplan 2021 voor woningcorporaties aan de orde.

Gastheer op 5 februari  2020 is dit keer woningcorporatie Vechtdal Wonen. Vechtdal Wonen is het resultaat van de fusie tussen Beter Wonen Vechtdal en De Veste per 1 januari 2019. Zij richten zich op het Vechtdal in Overijssel en de woningcorporatie beschikt over ongeveer 9.700 wooneenheden. Er werken zo’n 80 mensen bij Vechtdal Wonen. De interactieve bijeenkomst begint om 12.00 en wordt om 16.00  uur afgesloten.

De februari bijeenkomst van CCC zal dit keer op woensdag 5 februari 2020 plaatsvinden bij Vechtdal Wonen in het Overijsselse Ommen.

Doelgroep
In termen van three lines of defense: de tweede en derde lijn. Controllers en interne auditors corporaties, waaronder

 • Financial controllers
 • Business controllers
 • Concern controllers
 • Woningwet controllers
 • Organisatie controllers
Doel
*Op niveau brengen van kennis en competentie van de controllers
* Delen van kennis, enthousiasmeren, inspireren

 • Rol als klankbord
 • De klanten van de controller
 • De Raad van Commissarissen en de auditcommissie
 • De bestuurder en het managementteam
 • De accountant
 • De Autoriteit Woningcorporaties

De klanten van de controller

 • De Raad van Commissarissen en de auditcommissie
 • De bestuurder en het managementteam
 • De accountant
 • De Autoriteit Woningcorporaties

De onderwerpen voor de volgende sessies worden door de Circle zelf vastgesteld, in overleg met Piet Klop en Cosmo Schuurmans, maar kunnen gaan over ICT beveiliging, de impact van de AVG, risicomanagement en governance. CCC beschikt over een keur aan deskundigen, maar staat altijd open voor suggesties vanuit de praktijk.

De aanpak van de sessies

 • Best practices uit de sector corporaties
 • Spiegelen aan de andere sectoren
 • Reflectie met de wetenschap
 • De deliverables van de sessies
 • Best practices uit de sector corporaties
 • Input intern controleplan voor het jaar 2020
 • Delen van kennis via het Risk & Compliance Platform Europe
 • Peer review netwerk
 • Roulatie controllers over corporaties
 • Actuele thema’s landelijk agenderen

car-bottom-3111

Uw investering

 • € 395, exclusief btw
 • vanaf 11.30 met lunch en om 16.00 einde
 • Met lunch
 • Locatie: Vechtdal Wonen, Eskampweg 1, 7731 TA OMMEN


Aanmelden