06 Jun

Trace & Treasury Connect

Van der Valk Hotel, Apeldoon

Op dinsdag 6 juni zal voor de eerste keer het door Aareon georganiseerde Trace & Treasury Connect event plaatsvinden in het Van der Valk Hotel in Apeldoorn. De inloop is vanaf 12 uur met een lunch, waarna om 13 uur het programma begint met de toekomstvisie Trace & Treasury. Daarna zijn er twee masterclasses en vanaf 15.30 uur is het tijd om te netwerken.

De masterclasses zijn naar keuze en de verschillende onderwerpen die behandeld worden zijn als volgt:

13.30 uur – Fiscale positie woningcorporaties anno 2023 een verder

Fiscale maatregelen hebben impact op de financiële positie en de investeringsmogelijkheden van woningcorporaties. Sander van der Veen, partner Tax bij BDO, en Daniëlle Schraa, partner Tax & Legal bij BDO, nemen u tijdens deze masterclass mee naar de fiscale positie van woningcorporaties anno 2023 e.v.

13.30 uur – Meerjarenbegroting 2024 – Alle valkuilen en de beste tips op een rij

De begroting, één van de grootste onderdelen uit de jaarlijkse planning & control cyclus. Het moment van het jaar waarop de ontvangsten en uitgaven voor de komende jaren inzichtelijk worden gemaakt. Een feestje van financiën? Absoluut niet! Voldoende financiële middelen is rand voorwaardelijk voor het realiseren van onze ambities, maar daar draait het uiteindelijk niet om. Het gaat om de vertaling van de strategie van je organisatie, op het gebied van beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit, naar je begroting. Een volledige en betrouwbare begroting opstellen zonder Vastgoed en Wonen is dan ook onmogelijk. Maar wat komt er allemaal precies bij het begrotingsproces kijken? Wat zijn de aandachtspunten? Hoe zorg je dat dit proces soepel verloopt? Met een interactieve sessie willen wij stilstaan bij de route van de begroting (van kaderbrief tot dPi). Onderwerpen die zeker de aandacht krijgen zijn: Hoe kom je tot een goede kaderbrief? Hoe zorg je voor de vertaling van je ambities naar je begroting? Hoe borg je de kwaliteit van je begroting? Deze masterclass wordt verzorgd door Jeroen Dungelmann.

13.30 uur – Cashmanagement bij de gemeente Rotterdam

Hoe heeft één van de grootste gemeentes van Nederland haar cashmanagement ingericht? Remco Zwetheul, treasurer bij de gemeente Rotterdam, neemt u tijdens deze masterclass mee in de inrichting en uitvoering van het cashmanagement bij de gemeente Rotterdam.

14.30 uur – Integrale vastgoedsturing en financiële verantwoording met de VastgoedCloud (Batavia Groep) en Trace & Treasury

Woningcorporaties staan gezamenlijk voor een grote investeringsopgave als gevolg van de nationale prestatieafspraken. Veel woningcorporaties hebben nog onvoldoende inzicht in de impact van de investeringsopgave op de financiële continuïteit van de organisatie. Jeroen van Vliet, algemeen directeur van Batavia Groep, neemt u tijdens deze masterclass mee in het proces van integrale vastgoedsturing met de VastgoedCloud (Batavia Groep),

14.30 uur – Rekenen met rentes

Hoe wordt een rentecurve opgebouwd, wat is een forward tarief en hoe wordt er gedisconteerd? Producteigenaren Ronald Martens en Rudolph Niemeijer nemen u tijdens deze masterclass mee in het rekenen met rentes en yield curves.

14.30 uur – Integraal opstellen van de financiële meerjarenbegroting

Het is voor woningcorporaties essentieel om grip te houden op de financiën nu en in de toekomst gezien de grote investeringsopgave. Dit vraagt een integrale samenwerking tussen afdelingen vastgoed, financiën en control. Producteigenaar Harold Bontius neemt u tijdens deze masterclass mee in het integraal opstellen van de financiële meerjarenbegroting met Trace Financiële Planning op basis van RGS. Ook wordt er stil gestaan bij de dPi 2023-uitvraag.

Aanmelden voor 6 juni in Apeldoorn kan via deze link.