13 Jan

Seminar “Sleutelfunctiehouder Interne Audit Pensioenfondsen”

Online Event

IIA Nederland organiseert op 13 januari 2021 van 14.00 tot 17.00 uur voor sleutelfunctiehouders, bestuurders en (interne) toezichthouders een online seminar over de “Sleutelfunctie Interne Audit” (SF IA) bij pensioenfondsen. 13 januari is het precies twee jaar geleden dat vanuit IORPII de sleutelfunctie Interne Audit (SF IA) in werking is getreden. Een mooi moment voor reflectie, dialoog en verdieping. Welke ervaringen zijn opgedaan en wat zijn good practices? Het seminar van 13 januari biedt gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan over de vraag hoe de SF IA optimaal kan worden uitgevoerd en richting geeft aan een proportionele en waardevolle invulling van deze nieuwe functie.

Het seminar start met de presentatie van een uitgebreid onderzoek naar de ervaringen met de SF IA. Daarna staat het discussiëren en delen van ervaringen centraal in kleine groepen. Vervolgens wordt het seminar afgesloten met een paneldiscussie waarin de verschillende rollen zullen zijn vertegenwoordigd.

Enkele belangrijke onderwerpen die aan bod komen zijn:
• Uitvoering: wat zijn de tips & tricks voor de (jaar)planning, rapportage en evaluatie?
• Uitvoering: wat is de gewenste betrokkenheid van Bestuur en Toezicht in de diverse fasen?
• Uitbesteden: hoe wordt optimaal gebruik gemaakt van de auditfunctie van de uitvoerder(s)?
• Uitbesteden: hoe verhoudt de SF-IA zich met bestaande assurance op uitbestede activiteiten, waaronder ISAE 3402 en COS 3000?
• Inrichting: wat is de optimale relatie en samenwerking tussen interne audit en risicobeheer?
• Inrichting: hoe is de rolverdeling tussen de sleutelfunctiehouder en -vervuller(s).

U kunt zich aanmelden voor het seminar op 13 januari van 14.00 tot 17.00 uur kan via de website van het IIA