04 Nov

Risk & Resilience Festival

Universiteit Twente

Onverwoestbaar aanpassingsvermogen en veerkracht zijn cruciaal in deze onvoorspelbare en onzekere tijd. Risico- en veerkrachtbeheer is van onschatbare waarde. Het Risk & Resilience Festival is georganiseerd door Universiteit Twente & Genootschap voor Risicomanagement & PRIMO, met het thema als: ‘One step ahead with big data’. Data-analyse, kunstmatige intelligentie en algoritmen bieden ongelooflijk veel mogelijkheden en deze technieken helpen enorm bij het identificeren en omgaan met risico’s.

Een stap vooruit met big data

We verzamelen duizelingwekkende hoeveelheden data. Elke dag heeft het een slordige 2 triljoen bytes – dat is een 2 met 18 nullen erachter. Dat is bijna niet voor te stellen, zeker als je bedenkt dat er in 2019 meer data is verzameld dan in alle jaren daarvoor. Dit is onherroepelijk de vraag wat we met al deze data moeten doen.

Het doel van dit evenement is om onderzoeksresultaten, onderzoeksmethoden, expertise, ideeën over en ervaring met het beheer van big data bij elkaar te brengen – en samen te bepalen wat de impact is op ons vakgebied op het gebied van risicobeheersing en veerkracht. Hoe gaan we verantwoord en doelgericht om met de gegevens? Hoe gaan we om met alle ethische en morele vraagstukken? En hoe zit het met privacy en veiligheid?

Voor meer informatie over het Risk & Resilience Festival die plaats vindt op 4 november 2021 bij Waaier Hallenweg 25 7522 Enschede, click dan hier.