26 Sep

LexisNexis Seminar over weerbaarheid & compliance

Amsterdam, Millennium Tower

Op dinsdag 26 september aanstaande wordt er door  LexisNexis in Amsterdam een interessante bijeenkomst georganiseerd vanaf 12.30 uur onder leiding  van dagvoorzitter Michael van Woerden van DeComplianceMonitor. Zoals bekend is het risk en compliance landschap aan voortdurende verandering onderhevig als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen en aangepaste wet- en regelgeving.  Zo zijn er recente belangrijke veranderingen in de internationale en nationale sanctieregimes en er is een steeds luidere oproep aan bedrijven om hun ESG-impact aan te tonen Het is cruciaal om in de context van nieuwe risico’s, eisen en verwachtingen hierop te anticiperen om de regie te kunnen houden. Tijdens dit seminar wordt gekeken naar de manieren waarop organisaties weerbaarder gemaakt kunnen worden en zo beter om kunnen gaan met onverwachte compliance risico’s. Het seminar is kosteloos en u kunt zich via deze link aanmelden.

Het wordt zonder meer  een inspirerende middag met sprekers als Sebastiaan Bennink over het onderwerp sanctiewetgeving en naleving, met onder andere exportcontrole en wat de gevaren zijn voor organisaties die internationaal zaken doen met risicolanden zoals China.

Albert Stoetzer gaat het onderwerp “Transaction monitoring in de praktijk” onder de loep nemen, met andere woorden welke uitdagingen kan men tegenkomen, zeker in deze tijd van geopolitieke risico’s.  Na de middagpauze is het tijd voor de beide professoren Lex Hoogduin en Tom Loonen.

Lex Hoogduin gaat het hebben over  de aanpak om de weerbaarheid van (kritische) bedrijfsactiviteiten voortdurend te borgen en verbeteren, inclusief de daarbij horende leercultuur. Betoogd zal worden dat deze aanpak onderdeel zou moeten zijn van het risicomanagement van bedrijven, organisaties en overheden.

De tweede professor,Tom Loonen gaat het hebben over de uitdagingen van de poortwachtersfunctie. Hoe beheerst men het Know-Your-Customer werk? Vanuit de Vrije Universiteit is er een onderzoek gedaan onder KYC-analisten bij Nederlandse financiële instellingen. Tom Loonen zal de eerste bevindingen delen. Waar staan we met het zo impactvolle KYC-werk, waar lopen financiële instellingen tegenaan en welke verbeteringen kunnen doorgevoerd worden?

Het geheel zal in goede banen worden geleid door dagvoorzitter Michael van Woerden, die ook regelmatig als dagvoorzitter optreedt bij de Congressen van het Risk & Compliance Platform Europe.

Vanaf 16.15 uur is de netwerkborrel voorzien en voorafgaande het programma bij de inloop is er een broodjeslunch. Het adres van gastheer LexisNexis is Radarweg 29, 1043 NX  AMSTERDAM. LexisNexis is gehuisvest in de Millennium Tower.