06 Jun

Inspiratiesessie Toekomst Accountancy

Danzigerkade 19, AMSTERDAM

Voor hedendaagse accountantskantoren zijn er uitdagingen te over. Toegenomen druk vanuit compliance, toezicht dat als knellend wordt ervaren, schaarste aan personeel en niet altijd even tevreden opdrachtgevers maken het leven van de hedendaagse accountant er niet makkelijker op. Stuk voor stuk ‘waan van de dag’ factoren die afleiden van een andere belangrijke succesfactor; het zorgen voor een toekomstbestendige organisatie en daar tijdig de stappen voor zetten. Stappen die er ook voor moeten  zorgen dat de andere uitdagingen beter te managen zijn. Dat betekent voorsorteren, zorgen voor wendbaarheid en weerbaarheid. Het vak moet weer leuk worden en daarmee aantrekkelijk. Makkelijk gezegd, maar hoe doe je dat en kom je daartoe?

Om dat ‘vliegwiel’ in beweging te krijgen ontwikkelden wij deze inspiratiesessie. In kort bestek verkennen we met elkaar externe en interne ontwikkelingen, definiëren we een voorlopige stip aan de horizon maar ook hoe die stip te bereiken in termen van waardecreatie, strategie, structuur, competenties, processen en systemen.

Deze inspiratiesessie is bedoeld voor innovatieve accountants die een verandering naar een toekomstgerichte accountancy organisatie niet uit de weg gaan. Met het oog op optimale interactie is de groepsgrootte beperkt.

De moderatoren zijn Antoinette Dijkhuizen RA, Managing Partner 4YouAccountancy en initiatiefnemer ValidVision, Drs. Jan de Kroon, organisatie-adviseur en Managing Partner Improfin Groep.

De sessie wordt gehouden op de locatie Danzigerkade 19, 1013 AP  AMSTERDAM. Parkeerplaatsen zijn in voldoende mate beschikbaar in de parkeergarage van HotITem.

De inspiratiesessie start om 17.30 uur met een walking diner en het einde van de sessie staat gepland om 21.00 uur.

Voor accountantskantoren met ambitie is deelname aan deze Inspiratiesessie zonder kosten en deelname aan deze inspiratiesessie levert NBA PE punten op.

Programma en werkwijze

Aan de hand van een set door deelnemers voorafgaand overdachte stellingen en praktische modellen verkennen we samen de omgeving, zetten we een visie en een koers uit, verkennen we obstakels en stellen we vast wat er te doen staat en vooral hoe in beweging te komen.
*Voorbereiding aan de hand van een aantal stellingen.
*Inleiding op visie en omgevingsanalyse.
*Onderlinge discussie naar aanleiding van visie en stellingen.
*Plenaire terugkoppeling, discussie, aanscherpen eigen visie, businesscase en roadmap; what to do?

Meer info en aanmelden via antoinette.dijkhuizen@validvision.nl