16 Dec

Dreigingen, regelgeving en Tools voor IT/OT integratie

Online Event, vanaf 15.30 uur

 

De domeinen van Informatie Technologie (IT) en Operationele Technologie (OT) zijn vandaag de dag niet meer los van elkaar te zien. Beveiligingsoplossingen voor de combinatie van deze domeinen is van groot belang. Echter, OT-Security en de combinatie IT-OT blijven vaak nog onderbelicht. En dat terwijl OT cruciaal is om de Nederlandse samenleving draaiende te houden. Deze zogeheten Industrial Control Systems (ICS) zijn immers te vinden in de elektriciteitsvoorziening, de gas- en olievoorziening, (drink)waterbeheer, luchtvaart, spoorwegen, enzovoorts.

Dit HSD Café gaat over de security implicaties van de integratie van OT en IT. Eerst bespreken we het dreigingslandschap rondom Operationele Technologie. Met welke dreigingsactoren en methodes hebben organisaties vandaag de dag te maken? Vervolgens zullen we ingaan op de bestaande en nieuwe regelgeving op Europees niveau rondom OT-security. Wat zijn de standaarden waar Industrial Control Systems aan moeten voldoen? Daarnaast is er afgelopen jaar vanuit het Digital Trust Center (DTC) in samenwerking met een groep OT experts een beveiligingstool gepubliceerd. Deze tool is publiekelijk beschikbaar gesteld om organisaties op weg te helpen met het beveiligen van hun operationele technologie. Ter afsluiting presenteren Deloitte en DTC daarom gezamenlijk deze ICS Tool.

Het programma ziet er als volgt uit:

– 15:30-15:35: Welkom
– 15:35-15.55: Dreigingslandschap OT: Jordan Schonagen (Accenture) neemt ons mee in de dreigingen rondom Operationele Technologie. Waar hebben organisaties dagelijks mee te maken?
– 15:55-16.15: Regelgeving: Marcel Jutte (Hudson Cybertec) bespreekt de IEC 62443 norm aan de hand van een praktische casus. De IEC 62443 is een internationaal cybersecurity normenkader op het gebied van operationele technologie en legt daarmee de basis voor technische en organisatorische maatregelen rondom de beveiliging van OT.
– 16:15-16.35: ICS Tool: Danilo Verhaert (Deloitte) en Jacco van der Kolk (DTC) presenteren gezamenlijk de ICS tool. Deze tool geeft bedrijven die gebruik maken van Industrial Control Systems inzicht in de veiligheid van hun procesautomatisering. De tool is publiekelijk beschikbaar gesteld door het Digital Trust Center (Min. Van EZK).
– 16.35-16.45: Afsluiting door Bert Feskens (HSD).

Het HSD Café ontvangt u graag online op donderdag 16 december a.s.