26 Sep

Congres corruptiepreventie en -bestrijding 2023

Utrecht, Villa Jongerius

Op dinsdag 26 september zal in Utrecht het congres van Partner in Compliance over de preventie en bestrijding van corruptie plaatsvinden in Villa Jongerius. Het programma wordt gevuld met vijf keynote speakers die vanuit hun eigen invalshoek ingaan op het verschijnsel corruptie, te weten Karin van Wingerde, Annemieke Roobeek, Lousewies van der Laan, Egon Visser en Eric Smit. Verder zullen er rondetafeldiscussies zijn met de deelnemers en is er een paneldiscussie.

De ochtend start met Karin van Wingerde van de Erasmus School of Law. Zij zal het gaan hebben over “Allemaal poortwachter? Drie uitdagingen in de praktijk”. Annemieke Roobeek van Nyenrode Business Universiteit heeft het thema “Commissaris: poortwachter, ja omdat het moet!”. Lousewies van der Laan van Transparency International NL zal ingaan op de Corruption Perceptions Index, de plaats die Nederland daarop inneemt en hoe we het tij kunnen keren. De laatste keynote speaker van het ochtendprogramma is Egon Visser van het Europees Openbaar Ministerie die ingaat op het onderwerp “Europese fraude en haar dienstverleners”.

Het middagprogramma is na de rondetafeldiscussies opgebouwd rond de paneldiscussie met als onderwerp “Wat kunnen en moeten we doen om de toenemende corruptie tot stoppen te brengen?” Voorafgaand aan de paneldiscussie doen de panelleden eerst een korte pitch. Deze worden verzorgd door Martine Suijkerbuijk van de Nederlandse Arbeidsinspectie, Carola Houtekamer van de NRC, Peter van Leusden van Partner in Compliance, Joost van Slobbe van de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit en Mohamed Masri van de NBA. De dag wordt afgesloten door Eric Smit. Hij zal reflecteren op de dag met als onderwerp “Corruptiebestrijding? Zolang het maar niet ten koste gaat van het vestigingsklimaat”.

De prijs van een entreeticket bedraagt 499 euro. Het congres is vrijgesteld van btw en deelnemers ontvangen een bewijs van deelname dat gebruikt kan worden voor het verkrijgen van PE-/PO-punten.

De aanmelding kan gebeuren via de website van Partner in Compliance via deze link.