07 May

CCC-bijeenkomst over Key Controls

Hofmeier, Leiden

Op dinsdag 7 mei zal de interactieve bijeenkomst van de Controllers Circle Corporaties, afgekort CCC, plaatsvinden in Leiden in het kantoor van onze gastheer Hofmeier. Het thema van de CCC-bijeenkomst is Key Controls. Er is een grote behoefte bij de controllers en financieel verantwoordelijken van corporaties om met elkaar kennis te delen en van elkaar te leren. Open communiceren met elkaar binnen de Circle, opdat de leden beter worden geïnformeerd en met praktische tools naar huis kunnen gaan. Daarnaast is het van belang dat de leden onderling hun netwerk uitbreiden en zij kunnen met hun vragen altijd terecht bij de twee gespreksleiders Piet Klop en Cosmo Schuurmans.
Het doel van de CCC-bijeenkomsten is het delen van kennis, enthousiasmeren en inspireren van de leden. Belangrijk daarbij is dat de controller beschikt over voldoende kennis om als gesprekspartner te kunnen fungeren naar de auditcommissie, het management, de Raad van Commissarissen en de accountant. Daarnaast moet hij / zij in staat zijn om als klankbord te dienen voor de Autoriteit Woningcorporaties. De CCC-bijeenkomsten zijn bij uitstek interactief en inhoudelijk. Het thema van de CCC-bijeenkomst van dinsdag 7 mei aanstaande in Leiden (bij Hofmeier, Lammenschansweg 144, 2321 JX LEIDEN, gratis parkeren achter het gebouw op eigen terrein) is Key Controls en ziet er als volgt uit:

11.30 uur : Ontvangst met broodjeslunch.

12.15 uur :  Welkom door Piet Klop en Cosmo Schuurmans.

12.15 – 13.00 uur : Gerard de Heide concerncontroller van SOR : Visie op 3 LoD model en key processen en controls bij SOR. Korte toelichting op een nieuw MCF van AEDES.

13.00 – 13.45 uur : Gert-Jan de Ruiter van Deloitte Belastingadviseurs: Fiscale key processen en key controls bij corporaties.

13.45 – 14.15 uur : Leon Klein, Privacy Consultant: De key controls van de AVG in een uitgewerkt praktijkvoorbeeld van een middelgrote corporatie.

14.15 – 14.45 uur : Netwerking pauze en drinks.

14.45 – 15.15 uur : Arnout Kelderman van K2: Key controls van de klant gedreven organisatie.

15.15 – 15.45 uur : Geert Haisma van Fully in Control: De key controls in een GRC tool.

15.45 uur : Piet Klop en Cosmo Schuurmans: Samenwerking CCC bij uitwerking key processen en key controls en keuze GRC tool, waarbij de (best) practices van de interne controleplannen met elkaar worden gedeeld.

16.00 uur : Einde bijeenkomst en napraten.

Aanmelden via ccc@riskcompliance.nl