05 Oct

CCC bijeenkomst over Auditplan 2022, Risk in Focus 2022 en Security Management

Woonbedrijf Eindhoven

Elk jaar is het weer een opgave. Het opstellen van het Auditplan voor het komende jaar. Gelukkig heeft CCC het afgelopen jaar met haar leden het Auditplan 2021 opgesteld. Dit is aan de CCC leden beschikbaar gesteld en is ook gepubliceerd in het CCC Jaarboek 2021. Voor het komende jaar 2022 zal het Auditplan aangepast worden. Met het CCC Auditplan wordt het leven van de controller en stuk makkelijker. Hij of zij gebruikt gewoon datgene wat op zijn of haar corporatie van toepassing is.

Het is begin oktober dat we in Eindhoven zijn bij onze gastheer René Span van Woonbedrijf. Dat betekent dat het IIA rapport Risk in Focus 2022 net uit is en dit zal besproken worden door de expert, directeur  van IIA Nederland, Peter Hartog.

Het bestrijden van cybercriminaliteit en het borgen van data zijn onderwerpen, die heden ten dage hoog op de agenda staan bij menige organisatie, dus ook bij de corporaties. Dat zal ongetwijfeld ook weer blijken uit het Risk in Focus rapport.  Juist over het onderwerp Security Management, maar dan specifiek voor corporaties zal Jorrit van de Walle, algemeen directeur van Audittrail een inhoudelijke bijdrage verzorgen in Eindhoven, in samenwerking met Geert Haisma, docent risk management.

De toezichthouder AW (Autoriteit Woningcorporaties) zal eveneens een inhoudelijke bijdrage leveren tijdens deze bijeenkomst.

Woonbedrijf zal zelf ook een inhoudelijke bijdrage verzorgen. Binnenkort weten we meer over deze bijdrage. Erg interessant derhalve om ter plaatse bij Woonbedrijf in Eindhoven met de experts van gedachten te kunnen wisselen, onder leiding van onze vaste moderatoren Piet Klop en Cosmo Schuurmans.

Uw investering is slechts 395 euro, exclusief btw en daarmee bent u automatisch lid van de Controllers Circle Corporaties, afgekort CCC. CCC heeft als doel het op niveau brengen van kennis en competenties van de controllers van corporaties en het delen van kennis tussen de leden onderling. Het lidmaatschap staat openen voor bedrijfscontrollers, concerncontrollers, CFO’s en internal auditors van woningcorporaties in Nederland. Zij kunnen bij corporaties in vaste dienst zijn, maar ook interim professionals met dezelfde functies werkzaam bij woningcorporaties kunnen lid worden. De deelnemers ontvangen het op naam gesteld PE-deelnemingscertificaat.

car-bottom-3111

CCC Jaarboek 2021

Alle leden van CCC ontvangen gratis het CCC Jaarboek 2021. In het Jaarboek staan de verslagen van de CCC bijeenkomsten uit 2020, artikelen met visies over de sector en het CCC Auditplan. In het Jaarboek vindt u ook de beschrijving van de CCC App, die met input van de leden van CCC ontwikkeld is, speciaal voor controllers van woningcorporaties.

Adres: Wal 2, 5611 GG Eindhoven

Wilt u meer info ontvangen stuur dan een berichtje naar ccc@riskcompliance.nl


car-bottom-3111

Uw investering

  • € 395, exclusief btw
  • 11.30 uur inloop met lunch en 16.00 uur einde
  • Met lunch
  • Voor de file naar huis
  • Locatie: Wal 2, 5611 GG Eindhoven


Aanmelden