06 Dec

CCC bijeenkomst op het hoofdkantoor van Ymere in Amsterdam “In Control” zijn en de meerjarenbegroting

Ymere hoofdkantoor, Amsterdam

 

Op dinsdag 6 december zijn we te gast in Amsterdam, op het hoofdkantoor van Ymere. CCC lid Nathalie Carsten,  Controller bij Ymere, ligt toe hoe zij in de afgelopen tijd ervoor gezorgd heeft dat Ymere zichtbaar in control is. Ymere is een grote corporatie met ruim 80.000 woningen en een grote maatschappelijke opgave, dus zij heeft veel te vertellen daarover!  Op deze december bijeenkomst van CCC, op dinsdag 6 december aanstaande staan er daarnaast nog twee onderwerpen op het programma, te weten de meerjarenbegroting en de DPi en de inmiddels traditionele bijdrage van Eelkje van de Kuilen, partner advocaat bij AKD. Eelkje geeft een presentatie van actuele ontwikkelingen op het gebied van wetgeving voor corporaties.  Zij zal daarbij ook ingaan op vragen en opmerkingen van de aanwezigen.

André Tammes , Business Development Manager van Aareon zal uitgebreid ingaan op de wijze waarop corporaties een toetsbare meerjarenbegroting en dPi kunnen opstellen met de applicatie Trace & Treasury. Aareon heeft meer dan 120 corporaties als klant, die daarvan gebruikmaken.

Zoals gebruikelijk komen ook actuele thema’s aan de orde en die worden besproken door de gespreksleiders Piet Klop en Cosmo Schuurmans.

De CCC bijeenkomst begint zoals gebruikelijk met een inloop en broodjeslunch vanaf 11.30 uur en eindigt om 16.00 uur.


car-bottom-3111

Uw investering

  • € 395, exclusief btw
  • 11.30 uur inloop met lunch en 16.00 uur einde
  • Met lunch
  • Voor de file naar huis
  • Locatie: Jollemanhof 21, 1019 GW Amsterdam


Aanmelden