17 Sep

CCC bijeenkomst bij GroenWest in Woerden over Key Controls en Fraude

Woningcorporatie GroenWest, Woerden

CCC staat voor Controllers Circle Corporaties en is opgericht om controllers te helpen bij een professioneel, effectief en efficiënt intern beheersingssysteem om in voldoende mate in control te zijn. Er zijn inmiddels 3 CCC bijeenkomsten geweest. Tijdens de bijeenkomst van 7 mei stond  het onderwerp Key Controls op het programma. Tijdens de bijeenkomst van 27 februari jongstleden was dat ICS oftewel het In Control Statement. Het delen van ‘best practices’ uit de groep staat hierbij voorop! De onderwerpen voor de sessies worden door de Circle zelf vastgesteld, in overleg met Piet Klop en Cosmo Schuurmans, maar kunnen gaan over ICT beveiliging, de impact van de AVG, risicomanagement en governance. CCC beschikt over een keur aan deskundigen, maar staat altijd open voor suggesties vanuit de praktijk. De aanpak van de sessies is als volgt: Best Practices uit de sector corporaties, spiegelen aan de andere sectoren, reflectie met de wetenschap en input intern controleplan voor het jaar 2019.

Gastheer op 17 september aanstaande is dit keer woningcorporatie GroenWest. Zij richten zich op het noordwestelijke deel van de province Utrecht en op dit moment  huren bijna 12.000 huishoudens een woning van GroenWest. De interactieve bijeenkomst begint om vanaf 12.00 met inloop en lunch en wordt om 16.00 uur afgesloten.

Programma 17 september 2019 over Key Controls en Fraude

In het eerste deel gaan we verder met de verdieping rond het thema ‘Key Controls’ en met een aantal praktische voorbeelden de diepte in rond de risico’s onder leiding van beide gespreksleiders Piet Klop en Cosmo Schuurmans, met ondersteuning van risk expert Geert Haisma. Er zal een praktische GRC tool van Fully in Control gepresenteerd worden met content voor woningcorporaties!

Na de pauze komt Bart Verbeek, controller van GroenWest aan het woord en hij zal ingaan op gepleegde fraude en hoe hij dat aangepakt heeft. vervolgens Marcel Westerhoud en hij bespreekt als fraudeonderzoeker recente onderzoeksresultaten. Jacques Adriaansen is de laatste spreker met de primeur voor CCC van het Organizational Alignment Survey voor woningcorporaties. Met het anonieme korte onderzoek (slechts 7 minuten) wordt inzicht verkregen in de mate waarin corporaties efficiënt zijn georganiseerd.

De kosten bedragen 395 euro, exclusief btw. De locatie van de eerstkomende CCC bijeenkomst, dd 17 september aanstaande, is bij woningcorporatie GroenWest, Oslolaan 2,  3446 AA WOERDEN.

Wilt u meer info ontvangen stuur dan een berichtje naar ccc@riskcompliance.nl


Doelgroep

In termen van three lines of defense: de tweede en derde lijn. Controllers en interne auditors corporaties, waaronder

 • Financial controllers
 • Business controllers
 • Concern controllers
 • Woningwet controllers
 • Organisatie controllers

Doel

 • Op niveau brengen van kennis en competentie van de controllers
 • Delen van kennis, enthousiasmeren, inspireren
 • Rol als klankbord
 • De klanten van de controller
 • De Raad van Commissarissen en de auditcommissie
 • De bestuurder en het managementteam
 • De accountant
 • De Autoriteit Woningcorporaties

De klanten van de controller

 • De Raad van Commissarissen en de auditcommissie
 • De bestuurder en het managementteam
 • De accountant
 • De Autoriteit Woningcorporaties

De onderwerpen voor de volgende sessies worden door de Circle zelf vastgesteld, in overleg met Piet Klop en Cosmo Schuurmans, maar kunnen gaan over ICT beveiliging, de impact van de AVG, risicomanagement en governance. CCC beschikt over een keur aan deskundigen, maar staat altijd open voor suggesties vanuit de praktijk.

De aanpak van de sessies

 • Best practices uit de sector corporaties
 • Spiegelen aan de andere sectoren
 • Reflectie met de wetenschap
 • De deliverables van de sessies
 • Best practices uit de sector corporaties
 • Input intern controleplan voor het jaar 2019
 • Delen van kennis via het Risk & Compliance Platform Europe
 • Peer review netwerk
 • Roulatie controllers over corporaties
 • Actuele thema’s landelijk agenderen

car-bottom-3111

Uw investering

 • € 395, exclusief btw
 • 11.30 uur inloop met lunch en 16.00 uur einde
 • Met lunch
 • Voor de file naar huis
 • Locatie: Woningcorporatie GroenWest, Oslolaan 2,  3446 AA WOERDEN


Aanmelden