01 Jun

CCC bijeenkomst bij de SOR in Rotterdam over visitatie

SOR, Rotterdam

Op donderdag 1 juni zal de CCC bijeenkomst plaatsingen bij de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam, de grootste woningcorporatie uit de regio Rotterdam voor de huisvesting van ouderen. Remco Bouter van SOR zal spreken over de actuele uitdagingen bij SOR.

Op het programma staat onder andere de rol van de huurdersorganisaties en de rol van de gemeenten. Een ander onderwerp gaat over de visitatiecommissie. Raymond Wondergem behandelt wat de controller met de uitkomsten daarvan kan doen. Ook staat de rol van de controller bij het beoordelen van investeringen op het programma. Bij de financiële beoordeling van investeringen wordt vaak de IRR gebruikt. In veel gevallen voldoet een project niet aan de norm die daar intern aan is gesteld, maar vanuit strategische overwegingen wordt het project toch goedgekeurd. Valt de corporatie hier van om? Voorbeelden hiervan zijn zeer schaars. Is de IRR dan wel de juiste maatstaf of zijn er alternatieven? Is de berekening van de IRR voldoende inzichtelijk om op basis hiervan besluiten te nemen? En hoe stel je de norm vast?

Kortom vragen en issues genoeg en voer voor debat, onder leiding van de twee gespreksleiders Cosmo Schuurmans en Geert Haisma.

U kunt u simpel aanmelden voor deze CCC bijeenkomst op donderdag 1 juni 2023 via onderstaand aanmeldingsformulier. We ontvangen u graag vanaf 11.30 uur voor de broodjeslunch bij de SOR. Het programma begint rond 12.45 uur en dat duurt tot 16.00 uur. De dichtstbijzijnde openbare parkeergarage is Kiphof, Kipstraat 177, 3011 XX ROTTERDAM, op ongeveer 6 minuten loopafstand van SOR, Botersloot 175, 3011 HE ROTTERDAM.


car-bottom-3111

Uw investering

  • € 395, exclusief btw
  • 11.30 uur inloop met lunch en 16.00 uur einde
  • Met lunch
  • Voor de file naar huis
  • Locatie: Botersloot 175,
  • 3011 HE Rotterdam


Aanmelden


Bijeenkomst afgelopen maart in Ommen bij Vechtdal Wonen