25 Mar

ARTYFACT where Science meets Art

Zeberg Fine Art, Antwerpen

Vandaag zijn maatschappelijke problemen zodanig complex geworden dat het essentieel is om over verschillende wetenschappelijke disciplines samen te werken. Lode De Waele, Assistant Professor bij Utrecht University School of Governance heeft om die reden een drie jaar geleden de denktank Eline opgericht, met het doel marktwerking, ecologie en sociale rechtvaardigheid meer met elkaar in overeenstemming te brengen.

Op zaterdagavond 25 maart van 18.00 uur tot 22.00 uur wordt daarom in Antwerpen ARTYFACT georganiseerd, een eerste gezamenlijke bijeenkomst met de bekende fotograaf Christian Clauwers, waarbij hij zijn exclusieve werk over klimaatverandering zal exposeren en waarbij vanuit de denktank Prof. dr. Jana Asselman (UGent) en Joannes Laveyne (UGent), onder begeleiding van Nicolas Van Hoecke (International Polar Foundation), aan het woord zullen komen over de effecten van klimaatverandering en hoe we deze problemen kunnen mitigeren.

Aansluitend volgt een receptie.

De inkomprijs voor deze avond bedraagt 20 euro en u kunt zich aanmelden via info@zeberg.com

Locatie: Zeberg Fine Art, Vleminckstraat 3, B-2000 ANTWERPEN