Events

20 Apr

Online Training over witwasrisico’s rond trusts

Online Event

De trust wordt vaak gebruikt in internationale fraudezaken, veelal in de top van een structuur. Maar wat is nu precies een trust? Er bestaat nog steeds veel onbegrip over deze Anglo-Amerikaanse rechtsfiguur. Tijdens deze training staat de trust als rechtsfiguur centraal. De trust kent u wellicht als instrument om een erfenis in onder te brengen. Of de trust in relatie tot het trustregister. De trust is een legaal instrument dat echter ook wordt misbruikt door fraudeurs. Het doel kan dan zijn om opbrengsten van misdrijven daarin onder te brengen en de ware identiteit van de UBO te verhullen. In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme (Wwft) is het noodzakelijk kennis te hebben van de trust en de daarbij behorend risico’s. De Nederlandsche Bank wijst overigens ook op de risico’s van het gebruik van een trust. Hoe werkt een trust, welke risico’s zijn eraan verbonden en waar moet je op letten? Op al deze vragen wordt antwoord gegeven tijdens deze training op dinsdag 20 april tussen 14.30 en 16.30 uur. Diverse praktijkzaken gaan de revue passeren. De opleiders hebben zelf een trust ingesteld en kunnen daarom vanuit eigen ervaring antwoord geven op veel vragen. Er is er nogal wat spraakverwarring rondom de begrippen trust, trustkantoor en trustee. Tijdens de training gaan wordt dieper ingegaan op deze begrippen, die wezenlijk een andere betekenis hebben. Paul Wilbrink, voormalig directeur van een trustkantoor, sluit aan op persoonlijke titel en gaat daarover duidelijkheid scheppen.

De twee trainers zijn mr. dr. Jan van Koningsveld en mr. Paul Wilbrink.

Lees meer…

29 Apr

Online proctoring transparant maken

Online Event

De wereld van online proctoring is relevanter dan ooit. COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat examens ineens alleen op afstand gemaakt konden worden. Online proctoring maakt het mogelijk om examens overal en op elk moment af te nemen middels surveillance op afstand. Het domein van online proctoring is een groot, onbekend terrein voor de meesten die er niet direct mee te maken hebben. Dit is zelfs onder de Nederlandse politici zichtbaar. Algemeen begrip is cruciaal om online proctoring goed te kunnen waarderen, beslissingen te kunnen nemen en te evolueren.

Om de wereld van online proctoring toegankelijker te maken, organiseert ProctorExam een digitale rondetafel op donderdag 29 april aanstaande vanaf 14.00 uur. Er komen verschillende thema’s aan bod, waaronder:

Samenwerking stuurgroep tussen Nederlandse innovatieve startups, studenten en HO-instellingen om op een win-win uit te komen; Beveiliging en (data)privacy voor examenafnemers; Hoe leveranciers van online proctoring verder kunnen gaan dan alleen maar GDPR-proof werken en de aankondiging van een beveiligingscertificering; De impact van kunstmatige intelligentie ten opzichte van handmatig beelden verwerken; Waarom het voor jongere examinatoren soms moeilijker is dan voor oudere doelgroepen om met online proctoring te werken; Korte demo om te laten zien hoe de digitale omgeving eruit ziet voor de examenafnemer en recensent/moderator; Ervaringen uit de praktijk; Waarom online proctoring betrouwbaarder is dan fysiek toetsen; Wie welke verantwoordelijkheid draagt bij de inzet van online proctoring; Kennis van online proctoring overdragen; Toekomst van online proctoring, waarbij onderwijs niet alleen toegankelijker wordt, maar vooral democratischer. Examinatoren moeten de keuzevrijheid hebben om te bepalen hoe ze examens willen afnemen. Kortom, een hybride vorm van proctoring is de toekomst.

Alle details op een rij:

Wat: thematische sessie met als centraal doel ‘online proctoring transparant maken’.

Wie: participanten zijn Lyle Muns van de Landelijke Studentenvakbond, Mike Klaassen van Breda University Applied Sciences en Daniel Haven van ProctorExam.

Wanneer: donderdag 29 april 2021.

Tijd: van 14:00 tot 16:00, met uitloop tot 17:00 indien nodig, zodat er genoeg ruimte is voor vragen.

Hoe: via videoconferencing. Na registratie, wordt de link gedeeld.

Aanmelden: via dpmedia@mail.com en voorzitter@lsvb.nl. Let op: zonder registratie, geen toegang.

03 Jun

CCC bijeenkomst over treasury en financiering bij BNG Bank

BNG Bank, Den Haag

Op donderdag 3 juni 2021 zal de CCC-bijeenkomst plaatsvinden bij onze gastheer BNG Bank in Den Haag. CCC, afkorting van Controllers Circle Corporaties, zal daar haar interactieve bijeenkomst organiseren met een inhoudelijke bijdrage van BNG Bank. Het spreekt voor zich dat treasury en financiering dan op het programma staan.

De CCC bijeenkomst straat onder leiding van de twee experts van CCC, Piet Klop RA MGA en drs. Cosmo Schuurmans RA CIA MRE MRICS. Een van de CCC leden zal als woningcorporatie opening van zaken geven en het eigen treasury beleid toelichten.

De interactieve CCC-bijeenkomst staat zoals gebruikelijk ook stil bij de inbreng van de andere leden op dit gebied met het ook op het delen van kennis binnen de Circle. De contouren van het Auditplan 2022 zullen ook behandeld worden.

Lees meer…

17 Jun

Lustrum Behavioral Risk Congres over Innovatief Toezicht & Tools

Pathé Utrecht Leidsche Rijn

 

Op donderdag 2 september 2021 zal het Lustrum Behavioral Risk Congres plaatsvinden in Pathé Utrecht Leidsche Rijn, met als thema “Innovatief Toezicht & Tools”. Kim Raaijmakers van Blikverruimers is de dagvoorzitter. Het Congres begint on 13.15 uur. Voor de pauze zullen drie keynotes het woord krijgen en na de pauze worden eerst de resultaten besproken van vijf jaar onderzoek onder Compliance Officers en vervolgens zal voor het eerst het Grote Professorendebat plaatsvinden met maar liefst vijf professoren. De namen van de professoren die deelnemen zijn al bekend en die kunt u vinden op de speciale congreswebsite van het Lustrum Behavioral Risk Congres. Het volledige programma en alle sprekers zijn al bekend.

Deelnemers kunnen in aanmerking komen voor 4 door de NBA gecertificeerde PE punten.

09 Sep

Combating Financial Economic Crime

Hoofdkantoor Euroclear, Brussel

Op donderdag 9 september 2021 zal het International Risk Congress plaatsvinden in Brussel met als thema “Combating Financial Economic Crime”. De voertaal van het congres is Engels. Verschillende sprekers uit binnen- en buitenland hebben zich al gecommitteerd. De plaats van handeling is het hoofdkantoor van Euroclear in Brussel. Gemakkelijk te bereiken met de auto en met de trein, op loopafstand van het Noord Station van Brussel.

De internationale, grensoverschrijdende financieel economische criminaliteit loopt als een rode draad door het programma, met bijdragen over internationale scamming praktijken, de regelgeving rond crypto valuta en en de rol die offshore vennootschappen internationaal spelen in de strijd tegen witwassen. Verschillende professoren gaan hun visie geven, maar praktijkmensen zoals onder andere Olivier Goffard, Global Director Compliance Euroclear, komen ook aan het woord.

Binnenkort zal de speciale congreswebsite live gaan met alle details over het programma en de sprekers. Reserveer in ieder geval nu al vast 9 september in uw agenda vanaf 11.30 uur.

Wilt u direct meer weten? Stuur dan een e-mail naar info@riskcongress.be

07 Oct

RiskCongres Lokaal Bestuur “Duurzaamheid en nieuwe energie”

Provinciehuis Utrecht

Het lokale bestuur wordt door de landelijke overheid geconfronteerd met doelstellingen en opdrachten op het gebied van duurzaamheid en nieuwe energie. Op 28 juni 2019 publiceerde namelijk het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs uit 2015. Het uitgangspunt en de opdracht is om met elkaar de CO2-uitstoot sterk te verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Eén van de afspraken is dat de 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen gebruikt kunnen worden, opdat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. De vraag is natuurlijk waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s bij het maken van de RES.

Lees meer…