Events

11 Mar

Training Analyse van de Offshore wereld

Online Event

Op donderdag 11 maart 2021 in de namiddag zal de digitale training over Offshore vennootschappen plaatsvinden. Uit het wetenschappelijke rapport (3 juli 2020) van het National Risk Assessment blijkt dat Offshore vennootschappen een cruciale rol spelen bij het in kaart brengen van witwasrisico’s. Het is een echter een hele uitdaging om dit te kunnen analyseren, omdat structuren en transacties steeds internationaler en complexer worden. Want wat is een Offshore vennootschap precies? En hoe kunt u deze herkennen? En wat zijn de risico’s? Op welk niveau u ook werkzaam bent, de toezichthouders verwachten van u dat u over voldoende kennis beschikt over de witwasrisico’s met Offshore vennootschappen. Complexe (inter-)nationale constructies worden steeds vaker opgezet om misdaadgeld wit te wassen.

Mr. Dr. Jan van Koningsveld neemt u mee in wereld van de offshore vennootschappen.

11 Mar

Compliance conform de Woningwet

Webinar

In een verdiepend webinar op 11 maart aanstaande, van 12.00 uur tot 13.00 uur, geeft advocaat partner Eelkje van de Kuilen (AKD Benelux Lawyers) inzicht over de belangrijkste wet- en regelgeving voor woningcorporaties: De Woningwet. Eelkje van de Kuilen is gespecialiseerd in het geven van advies aan overheden en non-profit organisatie omtrent De Woningwet. U maakt in het webinar kennis met de nieuwe App ‘digital consult’ van FullyInControl en krijgt antwoord op uw vragen hoe u De Woningwet in de praktijk beter kunt toepassen.

Het webinar is gratis en u kunt zich via deze link aanmelden.

 

06 Apr

CCC bijeenkomst over financiële verslaggeving, audit en accountantscontrole

Van der Valk Hotel Tiel

Op dinsdag 6 april 2021 zal de eerste CCC-bijeenkomst van 2021 jaar plaatsvinden in Van der Valk Hotel Tiel (in zeer ruime vergaderzaal, corona proef), vlakbij de A15. CCC, afkorting van Controllers Circle Corporaties, blikt terug op het woelige jaar 2020, maar gaat ook in op de actualiteit van 2021. Wat waren de lessen van 2020, hoe staan de corporaties er voor en wat zijn de uitdagingen voor 2021 op het gebied van financiële verslaggeving, audit en accountantscontroles.

Lees meer…

03 Jun

CCC bijeenkomst over treasury en financiering bij BNG Bank

BNG Bank, Den Haag

Op donderdag 3 juni 2021 zal de CCC-bijeenkomst plaatsvinden bij onze gastheer BNG Bank in Den Haag. CCC, afkorting van Controllers Circle Corporaties, zal daar haar interactieve bijeenkomst organiseren met een inhoudelijke bijdrage van BNG Bank. Het spreekt voor zich dat treasury en financiering dan op het programma staan.

De CCC bijeenkomst straat onder leiding van de twee experts van CCC, Piet Klop RA MGA en drs. Cosmo Schuurmans RA CIA MRE MRICS. Een van de CCC leden zal als woningcorporatie opening van zaken geven en het eigen treasury beleid toelichten.

De interactieve CCC-bijeenkomst staat zoals gebruikelijk ook stil bij de inbreng van de andere leden op dit gebied met het ook op het delen van kennis binnen de Circle. De contouren van het Auditplan 2022 zullen ook behandeld worden.

Lees meer…

17 Jun

Lustrum Behavioral Risk Congres over Innovatief Toezicht & Tools

Pathé Utrecht Leidsche Rijn

 

Op donderdag 17 juni 2021 zal het Lustrum Behavioral Risk Congres plaatsvinden in Pathé Utrecht Leidsche Rijn, met als thema “Innovatief Toezicht & Tools”. Kim Raaijmakers van Blikverruimers is de dagvoorzitter. Het Congres begint on 13.15 uur. Voor de pauze zullen drie keynotes het woord krijgen en na de pauze worden eerst de resultaten besproken van vijf jaar onderzoek onder Compliance Officers en vervolgens zal voor het eerst het Grote Professorendebat plaatsvinden met maar liefst vijf professoren. De namen van de professoren die deelnemen zijn al bekend en die kunt u vinden op de speciale congreswebsite van het Lustrum Behavioral Risk Congres. Het volledige programma en alle sprekers zijn al bekend.

Deelnemers kunnen in aanmerking komen voor 4 door de NBA gecertificeerde PE punten.

09 Sep

Combating Financial Economic Crime

Hoofdkantoor Euroclear, Brussel

Op donderdag 9 september 2021 zal het International Risk Congress plaatsvinden in Brussel met als thema “Combating Financial Economic Crime”. De voertaal van het congres is Engels. Verschillende sprekers uit binnen- en buitenland hebben zich al gecommitteerd. De plaats van handeling is het hoofdkantoor van Euroclear in Brussel. Gemakkelijk te bereiken met de auto en met de trein, op loopafstand van het Noord Station van Brussel.

De internationale, grensoverschrijdende financieel economische criminaliteit loopt als een rode draad door het programma, met bijdragen over internationale scamming praktijken, de regelgeving rond crypto valuta en en de rol die offshore vennootschappen internationaal spelen in de strijd tegen witwassen. Verschillende professoren gaan hun visie geven, maar praktijkmensen zoals onder andere Olivier Goffard, Global Director Compliance Euroclear, komen ook aan het woord.

Binnenkort zal de speciale congreswebsite live gaan met alle details over het programma en de sprekers. Reserveer in ieder geval nu al vast 9 september in uw agenda vanaf 11.30 uur.

Wilt u direct meer weten? Stuur dan een e-mail naar info@riskcongress.be

07 Oct

RiskCongres Lokaal Bestuur “Duurzaamheid en nieuwe energie”

Provinciehuis Utrecht

Het lokale bestuur wordt door de landelijke overheid geconfronteerd met doelstellingen en opdrachten op het gebied van duurzaamheid en nieuwe energie. Op 28 juni 2019 publiceerde namelijk het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs uit 2015. Het uitgangspunt en de opdracht is om met elkaar de CO2-uitstoot sterk te verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Eén van de afspraken is dat de 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen gebruikt kunnen worden, opdat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. De vraag is natuurlijk waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s bij het maken van de RES.

Lees meer…