Jobs

Op de Jobsite van het Risk & Compliance Platform Europe kunt u vacatures plaatsen bestemd voor onze doelgroep. De kosten voor de plaatsing van een vacature met logo bedragen 275 euro, exclusief btw per maand. Als u de vacature extra onder de aandacht wenst te brengen in een bepaalde week, dan kunt u opteren voor de Job of the Week. De Job of the Week blijft gedurende die week bovenaan vermeld in het speciale kader zoals u hierboven kunt zien. De extra kosten voor de Job of the Week bedragen 275 euro, exclusief btw.

Voor meer informatie kunt u e-mailen naar jobs@riskcompliance.nl


Operational Risk Manager


09-08-2017
 • Onderhouden van het ORM beleid;
 • Beheren en ontwikkelen van het control framework en het beoordelen van de operationele effectiviteit;
 • Identificeren van operationele risico’s en inschatten van de omvang;
 • Adviseren en challengen van de eerste lijn;
 • Uitvoeren van periodieke Risk (Self) Assessments en themaonderzoeken;
 • Onderhouden van de systematische integriteitsrisicoanalyse;
 • Interne ambassadeur ten aanzien van risico management en het geven van trainingen;
 • Rapporteren over operationele risico’s aan het MT en het bestuur;
 • Aanspreekpunt t.a.v. functioneel beheer van de riskmanagement tool (Bwise).

Senior Risk Manager NS


08-08-2017
 • Ondersteunen van de business bij het beheerst realiseren van doelstellingen, door middel van risk assessments, (data) analyses, adviezen en rapportages;
 • Identificeren van beoordelen van risico’s; actief beoordelen van maatregelen;
 • Creëren van risicobewustzijn binnen geheel NS, waardoor een risicocultuur ontstaat;
 • Rapporteren (periodiek) over de belangrijkste risico’s en business control incidents (BCI’s), m.n. in het jaarverslag, kwartaalrapportage en de dashboards;
 • Ondersteunen van de Raad van Bestuur (jaarlijks) met het vaststellen van de risicobereidheid en het ondersteunen van de business in het vertalen daarvan in concrete tolerantiegrenzen;
 • Ondersteunen van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen bij het identificeren van risico’s en kansen bij behandelvoorstellen en businessplannen;
 • Identificeren en uitvoeren van risico analyses, zelfstandig of samen met de inhoudelijke specialisten en management, voor meerdere grote nieuwbouw – en revisie projecten, programma’s en lijnorganisatie, waarbij van de risicomanager wordt verwacht dat hij het management en de specialisten uitdaagt en adviseert op de onderbouwing en voortgang van risico’s en beheersmaatregelen binnen uiteenlopende tijdsvensters van 0 -10 jaar;
 • Geven van structuur aan risicomanagement binnen meerdere projecten en -programma’s en lijn, en creëren van collectief bewustzijn;
 • Je bent in staat om de toegevoegde waarde te laten zien van het vak door je kennis en kunde in te brengen in gesprekken en uitvoering van je werk en output.

Je bent in staat om risico procedures- en beleid op te zetten aan te aanpassen en te verbeteren van en deze uit te voeren over meerdere projecten/programma’s en het management hierover adviseren.

(Sr.) Regulation & Policy Advisor – Market Risk & ALM


02-08-2017

Als Advisor Regulations & Policies ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en vaststellen van duidelijke en actuele kaders voor de business en risk organisaties. Deze zijn gedreven door wet-en regelgeving, de risk appetite van de bank en de individuele business lines en het moderate risk profile. De kern van je werkzaamheden is het schrijven van Risk Policies. Hiervoor beoordeel je (nieuwe) regelgeving op relevantie voor de bank, analyseer je de impact hiervan op de bank en haar activiteiten. Je voert gesprekken over veel verschillende onderwerpen, met verschillende afdelingen, op veel verschillende niveaus binnen de bank. De ene dag kun je met de business aan het nadenken zijn over de kaders waarbinnen zij krediet kunnen verlenen aan hun klanten; de volgende dag kun je bezig zijn met het voorbereiden van een presentatie voor het Group Risk Committee (GRC) over het naleven van beleid. Daarnaast denk je mee over hoe we onze risk policies gemakkelijker toegankelijk maken voor de gebruikers. Op deze manier help je mee om de Bank binnen de wettelijke kaders te opereren.

(Senior) Internal Auditor


26-07-2017
 • Participate in planning audit and review engagements (in conjunction with other internal auditors, several corporate departments and business units) at operating companies and corporate departments. Planning procedures for engagements generally follow a risk-based approach based on several factors;
 • Interviews with process owners and key personnel within operating companies and corporate departments in order to verify the set-up of procedures and practices;
 • Next to involvement in financial / operational audits and reviews, you will also be involved in other engagements such as: project implementation pre-live reviews, IT audits / reviews, post-acquisition entrance reviews, soft controls engagements and compliance engagements;
 • Write reports (English) including presenting the audit conclusions and recommendations to management and business operations, in order to facilitate improvements to the internal control environment;
 • Take responsibility for a correct and systematic recording of audit work performed;
 • Development and implementation of adequate auditing techniques throughout the corporation to assure that financial and other policies, procedures and business processes are executed according to the company’s strategy and national and international legislation;
 • Advise and assist the business to comply with internal and external standards and legislation;
 • Contribute and participate in (corporate) initiatives and projects to support and advice;
 • Create added value to the business through innovative recommendations and participating in projects that are related to internal audit. This includes amongst others the use of data analytics, process mining and soft control assessments;
 • Develop cost effective and practical solutions in conjunction with management to improve the level of control and reduce risk exposure;
 • Coach other team members (where applicable) and grow into a lead role during audit and review engagements.

Regulatory Compliance Officer


25-07-2017

* Adviseren en begeleiden van bedrijven, start-ups en andere clienten in Europese en internationale conformiteitstrajecten;

* Uitvoeren van classificatieonderzoeken om vast te stellen of een product aan de gestelde eisen voldoet;

* Coordineren en beoordelen van conformiteitstrajecten;

* Opstellen van advies- en onderzoek rapportages;

* Verificeren van beschikbare conformiteitsdocumentatie.

Lean Six Sigma Specialist


21-07-2017

Within the Shared Service Center and reporting to the Director of Business Transformation, the Lean Six Sigma Specialist is responsible for the overall direction, coordination, training, implementation, control and completion of specific continuous improvement and Lean Six Sigma projects ensuring consistency with company strategy, commitments and goals.

The Lean Six Sigma Specialist is a member of the Business Transformation Team who contributes to the analysis, decision making and implementation of process/ continuous improvement projects, development & enhancement of finance systems, integration of acquisitions/ new business functions and other related projects as determined by business requirements.

The Lean Six Sigma Specialist performs advanced-level and managerial responsibilities as required to support the needs of the business. These responsibilities include but are not limited to the following. Note that responsibilities may be added or removed as deemed necessary.

 • Manage the overall European Business Services continuous improvement strategy;
 • Lead the planning and implementation of all related continuous improvement projects and Kaisen events;
 • Develop modules & deliver all training requirements for European Business Services teams in the areas of Lean and Six Sigma Methodology;
 • Track project deliverables using appropriate tools and report out project status to key stakeholders at defined intervals;
 • Develop adequate communications plans as part of each continuous improvement/ kaisen event, identify key stakeholders and communicate appropriately;
 • Ensure that the highest levels of quality assurance are maintained in each continuous improvement activity;
 • Effectively manage all project issues/ risks and implement appropriate mitigation plans to address;
 • Liaise with and influence individuals from a variety of different functional areas outside of European Business Services;
 • Analyse and root cause operational issues as they arise and make recommendations on appropriate solutions;
 • Participate in and lead cross functional and cross divisional process improvement initiatives;
 • Key member of the Finance Leadership project team influencing strategy and cost decisions.

Manager Verantwoording


19-07-2017

De gehele eerstelijns keten overzien, risico’s daarin herkennen en deze verantwoorden zowel extern als intern (Risk & Compliance en Internal Audit) met een bedrijfsmatige en organisatorische blik.

Binnen de afdeling Raming & Verantwoording is er de wettelijke taak om alleen rechtmatige schade in de verevening te verantwoorden aan het Zorginstituut Nederland en de Nza. Achmea heeft ervoor gekozen Raming en Verantwoording te scheiden. Er wordt gezocht naar een Manager voor Verantwoording, iemand die sturing kan geven aan het team van 3 en als meewerkend voorman de regie wil voeren op de diverse verantwoordingen.

Hierbij werk je nauw samen met (het management) van de diverse afdelingen die input leveren voor de verantwoordingen. Je vormt de linking-pin tussen deze operationele afdelingen en de ondersteunende afdelingen (1e lijn), Operational Risk&Compliance (2e lijn) en Internal Audit (3e lijn). Je bent verantwoordelijk voor een tijdige oplevering van verantwoordingsproducten in de keten en bewaakt de tijdslijnen in de totstandkoming daarvan. Je bevordert samen met het team binnen de eerste lijn een uniforme (en efficiëntere) werkwijze voor de aantoonbare effectieve werking van de interne beheersingsmaatregelen op rechtmatigheidsaspecten. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies en ontwikkelt beleid ter bevordering van de effectiviteit en efficiency van de diverse verantwoordingsprocessen en de daaraan gerelateerde interne beheersingsmaatregelen binnen de 1e lijn. Vanuit een duidelijke visie ben je in staat om verbeterpotentieel te signaleren en leiding te geven aan veranderprojecten.

Manager Customs and Trade Compliance


13-07-2017
 • Directs, manages, plans and administers the operational and administrative activities related to Customs and Trade Compliance.
 • Manages Junior Specialist Customs and Trade Compliance and Specialists Customs and Trade Compliance, and takes responsibility for :
 • Managing effective working relationship with customs authorities, acting as first point of contact toward customs authorities
 • Managing Customs Control Framework / AOIB / work instructions
 • Managing adequate ERP/customs software environment, see to timely maintenance/updates
 • Managing internal and external customs audits
 • Managing Bonded Warehouse administration and ensure timely and correct filing of monthly customs declaration
 • Managing Inward Processing Relief administration and file monthly customs declaration
 • Managing (non) preferential origin
 • Managing customs documents for inbound/outbound (export declarations, T1, ATR)
 • Management of classifications of (new) products
 • Management of changes and maintenance in origin
 • Managing projects related to Customs and Trade Compliance.

Recruitment Consultant – Risk Management & Compliance


04-07-2017
 • Behandelen van werving- en selectieprocedures door het bieden van maatwerk via een persoonlijke en betrokken aanpak
 • Acquireren van nieuwe vaste en interim opdrachten
 • Afstemmen van een gedegen organisatie- en persoonsprofiel
 • Inventariseren en selecteren van kandidaten uit ons uitgebreide netwerk van professionals
 • Interviewen, beoordelen en presenteren van kandidaten
 • Onderhouden van intensief contact met opdrachtgevers en kandidaten van begin tot na succesvolle afronding van de procedure.
 • Adviseren over en realiseren van mediacampagnes

Programme Manager – CRO domain


28-06-2017
 • Manage the coordination of all CRO project portfolio initiating, prioritising and monitoring the performance of projects.
 • Develop, maintain and support the adequate implementation of the Target Operating Model for the CRO domain including it’s branches and subsidiaries
 • Ensure that project activities are consistent with the project objectives and that objectives can be met with available resources
 • Develop, complete and finalize all project deliverables according to the timeline
 • Identify, plan and where appropriate manage projects and policy developments ensuring these are delivered on time, within budget to specification and that all planned business benefits are subsequently captured.
 • Utilizes (management) information to maximize the potential performance of the work streams and resources, monitoring performance and making recommendations in order to meet objectives.
 • Engage and ensure participation of all key stakeholders mentioned in the project proposal
 • Develop and maintain project methodologies and an evaluation plan
 • Organize and coordinate project meetings
 • Ensure timely preparation of information and other written Documents/material as required for implementation of project activities
 • Ensure and maintain effective and on-going communication with individuals and groups involved directly or indirectly in the project
 • Support the policy cycle for the CRO domain including support for policy implementation in structures, processes and systems.
 • Liaise and consult on policy development and/or implementation and projects in a collegiate manner, serving the interest of the group.
 • Plan, organise and direct all activities as required for the full implementation of regulatory projects/initiatives and policies.
 • Provides technical advisory service to ensure that the business areas or business undertaken is in adherence with all relevant external regulatory requirements and statutory requirements as well as internal requirements applicable to the bank, taken into account the nature, scale and complexity of the business.
 • Building links for collaborative work and sharing information
 • Conduct research and analyses of pertinent information, discussion and data generating from the appropriate committees and work streams.
 • Ensure at all times that documentation is accurate, free from error, meets the customer’s best interest and Bank’s duty of care, complies with relevant law and regulations, and fully protects the Bank and that any risks are identified for authorisation.